Vi skyddar dina personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har denna information upprättats för att visa hur Kungl. Hovstaterna behandlar de personuppgifter som vi sparar om dig hos oss.

Kungl. Hovstaterna består av Hovstaten (org. nummer 902000-7374), Slottsstaten (org. nummer 202100-3484) samt Kungl. Djurgårdens förvaltning (org. nr 802000-6808) som tillsammans åtar sig att behandla dina personuppgifter i enlighet med rådande dataskyddsregler och interna riktlinjer. För att säkerställa att reglerna efterföljs har vi tillsatt en dataskyddsorganisation och det är till den du kan vända dig om du har frågor om hur Kungl. Hovstaterna behandlar personuppgifter.

Du kommer i kontakt med dataskyddsorganisationen via e-post: dataskydd@kungahuset.se eller Kungl. Hovstaternas växel via telefon: +46 8 402 60 00.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen, våra skyldigheter och vilka rättigheter du har på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se.

Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi på något sätt inte uppfyllt våra skyldigheter gentemot dig. Mer information om hur du går tillväga hittar du på www.imy.se.

Hantering av personuppgifter inom Kungl. Hovstaterna

Kungl. Hovstaterna har tagit fram ett dokument med information om hur vi hanterar dina personuppgifter. I dokumentet redogör vi för vilka typer av personuppgifter vi behandlar, för vilket ändamål behandlingen sker samt vilka vi delar informationen med. Dokumentet hittar du här:

Så behandlar vi dina personuppgifter Pdf, 283.8 kB.

Den senaste versionen av dokumentet finns alltid publicerad här på Kungahusets webbplats.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig genom att beställa ett registerutdrag från oss. Detta gör du enklast genom att kontakta Kungl. Hovstaternas dataskydds­organisation via e-post: dataskydd@kungahuset.se eller telefon: +46 8 402 60 00

Vid begäran av ett registerutdrag via e-post, använd gärna blanketten: Personuppgiftsbegäran Pdf, 39.9 kB.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten).

Kungl. Hovstaterna
Växeln/Dataskydd
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm
+46 8 402 60 00
dataskydd@kungahuset.se