Drottningen gav företräde för syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförening

Motiv: Drottningen med sin gåva. Från syrisk-otrodoxa kyrkans ungdomsförening kom ordförande Stefan Aydin, Josef Aslan och fader Chabo Elkhoury. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se
Tisdagen den 3 maj gav Drottningen företräde för syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförening.
Fader Chabo Elkhoury överlämnade en gåva till Drottningen från Patriarken för den syrisk-ortodoxa kyrkan i Damaskus. När ungdomsföreningen besökte Patriarken i Damaskus hade de med sig Drottningens bönbok som gåva till Patriarken. Nu ville Patriarken ge en gåva till Drottningen. Gåvan var en handskriven bibel på arameiska.