Drottningen invigde verksamheten vid Gillbergcentrum

Motiv: Drottningen tillsammans med Christopher Gillberg. Foto: Johan Wingborg
Torsdagen den 26 maj invigde Drottningen verksamheten vid Gillbergcentrum för neuropsykiatri.
Gillbergcentrum har startats för samla framstående forskare inom neuropsykiatri, utvecklingsneurologi och ätstörningar. Målet är att redan etablerade samarbetsprojekt ska byggas ut både nationellt och internationellt, och centrumet kommer också att verka för att sprida forskningsresultat. Gillbergcentrum är uppkallat efter, och leds av, Christopher Gillberg som är professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Vid invigningen fick Drottningen också möjlighet att lyssna till en föreläsning av den brittiske professorn Brian Neville på temat feberkramper och neuropsykiatri.