Drottningen närvarade vid 100-årsjubileet av Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse

Motiv: Drottningen hälsas välkommen till Sophiahemmet av Peter Möller, livmedikus och ordförande i stiftelsen. Foto: Malin Bondeson
Fredagen den 25 februari närvarade Drottningen vid 100-årsjubileet av Konung Gustav V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse på Sophiahemmet i Stockholm.
Stiftelsen  grundades 1911 och är inriktad på att underlätta för äldre. Från början drev stiftelsen ett ålderdomshem men 1980 ombildades stiftelsen och kom alltmer att stödja forskning för äldre inom tre huvudområden; nedbrytande hjärnsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt omvårdnadsforskning.  

100-årsjubileet uppmärksammades med seminarium kring stiftelsen och dess arbete, samt kring de teman som är inriktningen för stiftelsens arbete.

Drottningen överlämnande även stiftelsens förtjänstmedalj.

Moderator för det andra seminariet var professor emeritus Håkan Eriksson och det innehöll följande föreläsningar:

  • Likvoranalyser — från forskning till metodik att diagnosticera och påvisa Alzheimers sjukdom, Kaj Blennow professor Göteborg
  • Personalens betydelse för en god äldreomsorg, Anna-Karin Edberg Professor Lund
  • Hur ska vi motverka ofrivilliga rörelser vid l-DOPA behandling av patienter med Parkinsonssjukdom?, Ingrid Strömberg Professor Umeå
  • KOL — morgondagens stora kvinnosjukdom, Thomas Sandström Professor Umeå
  • Kranskärlssjukdom hos kvinnor, Karin Schenck-Gustafsson professor Stockholm