Drottningen närvarade vid regeringens upprättelseceremoni i Stockholms stadshus

Motiv:
Måndagen den 21 november närvarade Drottningen vid regeringens upprättelseceremoni för personer som utsatts för övergrepp eller försummelse i social dygnsvård.
Under ceremonin läste talman Per Westerberg en upprättelsetext till de som farit illa. Därefter talade barn- och äldreminister Maria Larsson och Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, om hur samhället i framtiden kan agera så att inga barn far illa. Därefter läste författaren Viveca Lärn en nyskriven text med titeln "Lampan lyser klart".

Efter ceremonin vill Drottningen framföra följande hälsning:

Den 17 november höll vi det andra forumet på Kungliga Slottet om FN:s barnkonvention. 

Vi talade mycket om barnens bästa, om barnens rätt till sin barndom och om barnens rätt till trygghet.

Idag deltog jag i regeringens upprättelseceremoni för de barn som farit illa i vårt land, de som har utsatts för övergrepp eller försummelse i social dygnsvård.

Det är vemodigt att höra om barn som far illa och att det har skett också i vårt land. Det berör oss djupt. Jag förstår att det finns sår som aldrig riktigt läks. Vi har alla ansvar för att barn ska kunna känna sig trygga i vårt samhälle.

Samlingen i Stadshuset idag var en allvarlig påminnelse om att barn är helt beroende av oss vuxna.

Barnen är nog de enda
utom du  
som litar helt
på kärleken.
Gud, ge oss en värld
där de inte blir besvikna.

(Bön av Susanne Rikner.)