Drottningen på symposium om teckenspråk

Motiv: Drottningen på teckenspråksymposium. Foto: Mikael Sundgren
Onsdagen den 21 september närvarade Drottningen vid ett symposium om teckenspråk.
Även integrationsminister Erik Ullenhag medverkade vid symposiet.

Teckenspråk är inte ett internationellt språk vilket har medfört att det kan vara svårt för döva att resa utomlands. Europeiskt Teckencentrum arbetar för att dokumentera de olika teckenspråken och göra dem tillgängliga via modern teknik. Ett exempel är Spread the sign som Drottningen även tog upp i sitt tal Öppnas i nytt fönster.:

"För 2 år sedan invigde jag Spread the Sign på utrikesdepartementet. Jag talade då om hur viktigt det är att vi ger människor tillgång till sitt eget språk. Sedan dess har antalet länder och tecken fördubblats! Det finns nu 50 000 inspelade tecken och 16 länder använder Spread the Sign.

Det är ytterligare en framgång att det nu finns ett teckenspråkslexikon för mobiltelefoner. Det är som att ha en tolk i fickan eller väskan. Med alla miljarder mobilanvändare runt om i världen finns det stora möjligheter att öka tillgängligheten för teckenspråk. Teckenspråket är olika i alla länder, men det finns en teknik som för dem samman och den är svensk."

Arrangörer bakom symposiet var Europeiskt Teckenspråkscenter, Örebro läns landsting samt Örebro kommun.

Örebro är ett teckenspråkscentrum i Sverige med bland annat Europas största tolkcentral, ett riksgymnasium för döva och hörselskadade samt världsledande forskning inom hörsel och dövhet på Audiologiskt forskningscentrum. Det nästa största språket i Örebro efter svenska är just teckenspråk.

Se Drottningens tal här: