Kungen gav högtidliga audienser

Föregående 1 2 3 4 Nästa
Motiv: Jamaicas ambassadör Anthony Smith Rowe, till vänster hovstallmästare Mertil Melin, till höger introduktören från UD, ambassadör Kerstin Asp-Johnsson. Foto: Kungahuset.se
Torsdagen den 8 december tog Kungen emot fyra nya utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.
Denna gång var det ambassadörer från Tjeckien, Uzbekistan, Jamaica samt Etiopien som gavs företräde. 

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De nya ambassadörerna är:

Jana Hynková, Tjeckien. Hynková kommer senast från tjänsten som ambassadråd vid Tjeckiens ambassad i Köpenhamn och har tidigare arbetat med frågor rörande Norden, Baltikum och EU inom utrikesministeriet.

Dilshod Akhatov, Uzbekistan. Akhatov är sidoackrediterad från Tyskland där han är ambassadör på Uzbekistans ambassad i Berlin. Akhatov har arbetat på utrikesministeriet sedan 1995.

Anthony Smith Rowe, Jamaica. Smith Rowe är sidoackrediterad från Storbritannien där han är högkommissarie på Jamaicas ambassad i London. Han är tidigare senator och har även varit ambassadör i Washington.

Berhanu Kebede, Etiopien. Kebede är sidoackrediterad från Storbritannien där han är ambassadör på Etiopiens ambassad i London. Han har tidigare varit ambassadör i Stockholm med sidoackrediteringar i Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och Reykjavik.

De högtidliga audienserna är en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.