Kungen på Cancerfondens lunchsymposium

Motiv: Kungen vid Cancerfondens lunchsymposium. Foto: Melker Dahlstrand/Cancerfonden
Måndagen den 14 november närvarade Kungen vid ett lunchsymposium med anledning av Cancerfondens 60-årsjubileum.
Kungen hälsades välkommen av generalsekreterare Stefan Bergh, styrelseordförande Bengt Holgersson och Anna Bromberg Sehlberg som är ansvarig för Cancerfondens 60-års jubileum.

Symposiet bestod av fyra föredrag:

Ordförande Bengt Westermark, Cancerfondens forskningsnämnd, om "Cancerforskningens utmaningar och möjligheter".
 
Vicedekanus Kristoffer Hellstrand, Sahlgrenska akademien, om "Cancerfondens insamlade medels påverkan på svensk cancerforskning".

Docent Anna Martling, Karolinska institutet, om "Cancerfondens satsning på unga cancerforskartjänster".
 
Generalsekreterare Stefan Bergh, Cancerfonden, om "Cancerfondens framtida visioner och mål".

Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 400 forskningsprojekt. Cancerfondens styrelse avsatte 2010 drygt 385 miljoner kronor till forskningsprojekt, tjänster, vårdutveckling, planeringsgrupper med mera. Alla projekt finansieras i minst tre år. Läs mer om Cancerfonden här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..