Kungen på seminarium med anledning av Askölaboratoriets 50-årsjubileum

Motiv: Kungen delar ut The Askö Young Scientist Award. Foto: Kungahuset.se
Onsdagen den 23 november närvarade Kungen vid ett seminarium med anledning av Askölaboratoriets 50-årsjubileum på Kungl. Vetenskapsakademin.
Lena Kautsky, chef för Stockholms Universitets marina forskningscentrum,  inledningstalade och därefter inleddes förmiddagens föreläsningar.

Det var flera internationellt ledande forskare som medverkade, bland annat Helmut Hillebrand från Carl-Von-Ossietzky University i Oldenburg som talade om hur havets ekosystem påverkas när vissa arter växer sig starka på andras bekostnad och Linda Laikre från Stockholms Universitet som talade om mångfaldsbiologi.

Sedan delade Kungen ut The Askö Young Scientist Award till pristagarna Henrik Österblom, Anna Edlund, Francisco Nascimento, Sara Jonasson och Joakim Hansen.

Kungen delade också The Askö 50 Year Award till Ragnar Elmgren som sedan höll en avslutande föreläsning utifrån ekosystemet i Östersjön.

Följ Askölaboratoriet på Facebook här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.