Medaljförläningar

Motiv: H.M. Konungens medalj. Foto: Kungl. Hovstaterna.
Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus.
H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814 och finns i flera storlekar. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljerna kommer att delas ut onsdagen den 2 februari på Kungliga slottet.

H.M. Konungens medalj

12:e storleken med kedja


fd Justitieråd Sten Heckscher - För framstående insatser inom svenskt rättsväsende

12:e storleken i serafimerordens band


Ståthållare Lennart Ahlgren - För förtjänstfulla insatser som ståthållare  
Informationschef Nina Eldh - För förtjänstfulla insatser som informationschef
Direktör Gerald Engström - För framstående insatser för svenskt näringsliv
Rektor Peter Gudmundson - För betydelsefulla insatser för utbildning och forskning
fv Statsråd Lars Leijonborg - För en framstående politikergärning   
Styrelseordförande Anders Löfberg - För framstående insatser för svenskt näringsliv
Styrelseordförande Peter Wallenberg - För framstående insatser för svenskt näringsliv          
 

12:e storleken i högblått band


Professor Antal Nemeth - För betydelsefulla insatser på pediatrikens område

8:e storleken i serafimerordens band


Museichef Johan Cederlund - För betydelsefulla insatser inom svenskt konstliv
Läkare Clarence Crafoord - För betydelsefulla insatser inom psykiatrin
Verksamhetsledare Pär Johansson - För betydelsefulla insatser på ledarskapsområdet
Direktör Lars Martinson - För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv
Teaterchef Eva Rydberg - För framstående insatser inom svenskt teaterliv
Direktör Johan Sjöberg - För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv
Styrelseordförande Crister Stark - För betydelsefulla insatser inom svenskt näringsliv

Medaljen Litteris et Artibus


Hovsångerska Malena Ernman - För framstående konstnärliga insatser som operasångerska
Regissör Knut Hendriksen - För framstående konstnärliga insatser som regissör
Skådespelare Sten Ljunggren - För framstående konstnärliga insatser som skådespelare           
Hovsångare Peter Mattei - För framstående konstnärliga insatser som operasångare
Pianist Lucia Negro - För framstående konstnärliga insatser som pianist
Skådespelerska Marie Richardson - För framstående konstnärliga insatser som skådespelare
Regissör Staffan Roos - För framstående konstnärliga insatser som regissör
Operasångerska Susanne Rydén - För framstående konstnärliga insatser som operasångerska

H.M. Konungens medalj

8:e storleken i högblått band


Generalsekreterare Göran Harnesk - För betydelsefulla insatser för barn och ungdom
Klubbdirektör och fd ishockeyspelare Håkan Loob - För framstående insatser som ishockeyspelare och idrottsledare
Fotograf Hans Persson - För konstnärliga insatser som fotograf
Domkyrkoorganist Agneta Sköld - För framstående insatser inom svenskt musikliv

H.M. Konungens medalj till dem som tjänar Hovstaterna

8:e storleken i serafimerordens band


Förste slottsuppsyningsman Morgan Gerle - För förtjänstfulla insatser inom Kungl. Hovstaterna

8:e storleken i silver i högblått band (extra servitör i 25 år


Magnus Alback - För 25 års tjänstgöring som extra servitör
Bo Jonsson - För 25 års tjänstgöring som extra servitör
Nils Selander - För 25 års tjänstgöring som extra servitör

För lång och trogen tjänst

(Medalj, klocka eller konstglas)

 

 
Lokalvårdare Yvonne Sjöblom - För lång och trogen tjänst vid Drottningholms Slottsförvaltning
Målare Göran Westerholm - För lång och trogen tjänst vid Kungl. Djurgårdsförvaltningen