Medaljförläning - så fungerar det

Föregående 1 2 3 Nästa
Motiv: I förgrunden ser Drottning Lovisa Ulrika ut över medaljörerna. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna
Igår var det medaljförläning på Kungliga slottet. Men hur går det till vid urvalet av medaljörer och hur går medaljförläningen till?
Det ämbete som har hand om medaljförläningar inom Kungliga hovstaterna är Riksmarskalksämbetet. Expeditionschefen Johan Fischerström är ansvarig för medaljförläningarna.

Johan Fischerström. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Johan, hur går det till när man väljer vilka som ska få medalj?
Det kommer in många olika förslag som vi på Riksmarskalksämbetet sammanställer. Vissa namn får vi från allmänheten, vissa tar vi in själva och vi skickar också ut förfrågningar till bland annat landshövdingarna för att få regional spridning på medaljörerna. Den fullständiga listan bereds och ges till Riksmarskalken som sedan samlar en grupp som representerar olika delar av samhället. Denna grupp tar beslut om vilka namn som förs vidare till Kungen som sedan beslutar om vilka som ska få medalj.

Så om man vill nominera någon till en medalj...
Då skickar man in ett brev till oss på Riksmarskalksämbetet med en kort beskrivning på vem man föreslår, han eller hennes gärning och varför han eller hon bör få en medalj.

Hur går det till vid själva medaljförläningen?
Först får medaljörerna ett brev från Riksmarskalken där de underrättas om att de blivit förlänade en medalj av Kungen. De får också anmäla om de vill ta med sig en gäst till medaljceremonin. På den aktuella dagen tas de emot av Ceremonistaten som informerar om hur medaljutdelningen praktiskt går till. Vilken sal som används är lite olika, ibland sker utdelningen i Pelarsalen och ibland i Drottning Lovisa Ulrikas matsal.  På sommaren har det hänt att utdelningen har skett ute på Drottningholms slott.

Ceremonimästaren Jan Warren hälsar medaljörer med gäster välkomna. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

I salen där medaljerna delas ut står det två bord, ett bord med alla medaljer och ett bord med medaljbreven.  På givet klockslag öppnas dörrarna och Kungen och Drottningen kommer in. När Kungen och Drottningen är på plats ger Kungen en signal till expeditionschefen som börjar läsa upp medaljörernas namn och motivering till förläningen. Medaljören går då fram och får sin medalj ur Kungens hand samt sitt medaljbrev ur Drottningens hand. 

När medaljerna är utdelade håller Kungen ett kort gratulationstal. Därefter håller en av medaljörerna ett tacktal å medaljörernas vägnar. Därefter är det mottagning för pristagarna och deras gäster i ett angränsande rum. De får en möjlighet att tala med Kungaparet och med varandra. Efter cirka 30 minuter knackar Ceremonimästaren i golvet med sin käpp för att markera att mottagningen är över. Då drar sig Kungaparet tillbaka och gästerna går hem.

Läs mer om de olika medaljerna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.