Royal Colloquium - dag 2

Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa
Motiv:
Torsdagen den 12 maj inleddes den andra dagen av det 10:e Royal Colloquium på Gripsholms slott.
Dagen startade med att forskaren Dana Cuff från University of Californa och arkitekten och författaren Göran Tannerfeldt samtalade om livsförhållande och livskvalitet i staden (Urban living conditions and quality of life). Därefter var det en kort paus.
Forskaren Terry Callaghan framför John Erik Franzéns porträtt av Kungafamiljen.
Terry Callaghan: Det är tredje gången jag är med. Jag har också varit värd för ett Royal Colloqum för några år sedan i Abisko, där jag även arbetar. Första passet idag var mycket bra. Det underlättar att det inte är några power point-presentationer, det blir bra samtal istället för långa föreläsningar. Jag ska tala imorgon och har förberett mig genom att se vilka teman de andra tagit upp. Att Kungen, och igår Kronprinsessan, medverkar på ett sådant här möte är viktigt för oss forskare.
Efter pausen introducerade Kungen nästa ämne; transporter och kommunikation (Urban transportation and communications).
Kungen lämnade därefter över till Leif Johansson, avgående VD för Volvo och nytillträdd styrelseordförande för Ericsson. Johansson talade om urbanisering ur ett infrastrukturperspektiv och om vikten av en stabil politisk ledning.
Chris Barrett höll sedan ett anförande och pekade på riskerna med att göra för långsiktig planering. Han menar att en stads infrastruktur bör byggas ut i omgångar för att inte fastna i gammal och omodern teknik.
Kungen tillsammans med landshövding Per Unckel.

Per Unckel: Det är första gången jag är med på ett Royal Colloquium. Det är ett mycket bra format. Vi har en och samma diskussion i tre dagar men med nya infallsvinklar så fördjupas diskussionen hela tiden. Jag blev mycket inspirerad av Chris Barnetts tankar; hur kan vi planera så att vi inte låser fast oss i gammal teknik? Det är många inspirerande deltagare här. Tack vare Kungen så kommer alla dessa vetenskapsmän in från hela världen hit till Sverige.

Göran Tannerfeldt: Jag är här som arkitekt och som tidigare chef för SIDA:s arbete med städer. Jag är hoppfull om städernas framtid och vill lyfta fram att människor flyttar till städerna för att skapa sig ett bättre liv. Och i många fall lyckas de. Mellan 2000 och 2010 kom nästan 230 miljoner människor ur fattigdom. Jag är mycket glad över att vara här. Det är ett nytt nätverk som skapas och jag tycker också det är viktigt att Kungen, som möter så många olika människor, får en inblick i de här frågorna.
Under eftermiddagen spelades ett samtal in mellan Kungen, Leif Johansson och professorn i nationalekonomi Åke E. Andersson. Samtalet leddes av Malcolm Dixelius. Kungen summerade sina intryck av förmiddagen och tog bland annat upp vikten av bygga hållbara städer och att inte glömma bort att bygga mötesplatser mellan människor för att främja kreativiteten.
Efter eftermiddagens sista pass träffades alla i Gustaf III:s teater, längst upp i teatertornet på Gripsholms slott. Scenografin som sitter uppe är ritad till en komedi som Gustaf III skrev, kallad "Drottning Kristina".

Teatern används idag ytterst sällan. Under kvällen gjordes dock ett sällsynt undantag och flöjtisten Per Gross, tillsammans med två andra musiker, framförde både moderna och tidstypiska verk.

Kvällen avslutades sedan med en middag i Vita salongen.

Foto: David Löfvendahl/Kungahuset.se