Statsbesök - så går det till

Motiv: Statsbesöken börjar oftast vid hovstallet. Foto: Anna Östergren
Sedan Kungen tillträdde 1973 har Kungaparet både rest på  många utgående och tagit emot inkommande statsbesök. Det första gemensamma statsbesöket gick till Nederländerna 1976 och det senaste var till Brasilien 2010. Den 18 januari är det dags igen. Då kommer Estlands president Toomas Hendrik Ilves för att besöka Sverige.
En vecka före statsbesöket är det stor samling på Kungliga slottet i Stockholm för alla som på något sätt är involverade i statsbesöket. Det är förste hovmarskalk Lars-Hjalmar Wide som leder mötet tillsammans med protokollchefen Caroline Vicini från UD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Idag ska de sista bitarna falla på plats och de sista detaljerna gås igenom. Estlands ambassadör Alar Streimann börjar mötet med att berätta att det förra veckan skedde ett liknande möte i Estland och att Presidenten ser mycket fram emot besöket. Efter det går vi gemensamt igenom hela programmet. Med på mötet är UD, Säpo, polisen och Hovstaterna. Det reds ut detaljer som vilket språk talen under banketten ska hållas på  (respektive språk, översättningar delas ut), har vi noter till Estlands nationalsång (ja), och hur följet ser ut när Presidenten ska besöka lägenheten i Vällingby där han föddes (så få som möjligt).

Efter mötet får vi en pratstund med Lars-Hjalmar Wide. Han ansvarar som förste hovmarskalk ytterst för Kungafamiljens officiella program. Där ingår förstås statsbesöken som en viktig del.

Nu när programmet för statsbesöket är klart, hur har processen fram till idag sett ut?
Programmet tas fram i dialog med det besökande landet, i det här fallet Estland. Ett statsbesök innehåller alltid ett par givna punkter, särskilt första dagen, då är det mycket som har en ceremoniell karaktär. Kortege till Kungliga slottet. Ankomstceremoni på borggården med nationalsånger. Delegationen hälsar på Kungafamiljen. Privat lunch mellan Kungaparet och Presidentparet. Besök hos talmannen och statsministern. Banketten på kvällen på Kungliga slottet. Andra dagen brukar vara mer näringslivsinriktad och har fokus på ekonomiska samarbetsfrågor. Nu står exempelvis besök hos Exportrådet och Svenska kraftnät på schemat. Oftast bjuder Stockholm Stad på lunch i Stadshuset. Det brukar också vara en svarsmiddag andra dagen som det gästande landet står värd för. Dag tre är ofta ute i landet någonstans. Denna gång är det besök på bland annat Nordic Battle Group i Enköping och Uppsala Universitetssjukhus som står på programmet. Landshövdingen i Uppsala bjuder på lunch och President Ilves håller ett föredrag på Uppsala Universitet.

Vem bestämmer programmet?
Det sker i samråd mellan UD, det gästande landet och hovet. På programmet finns punkter som intresserar det gästande landet, saker som Sverige är bra på och som Sverige vill visa upp. Detaljplaneringen och fotarbetet görs av UD, de är sammankallande.

Nu är det inte ens en vecka kvar till programmet — när började planeringen av Estlandsbesöket?
För cirka fyra månader sedan, det börjar med att man sätter sig ner med ambassaden där vi tillsammans med UD presenterar hur vi brukar lägga upp ett statsbesök. Sedan presenterar ambassadören vilka intressen och frågor som är viktiga för Estland och så börjar UD skissa på ett program. Jag drar sedan huvudpunkterna för Kungaparet och de kan ha några synpunkter som bollas tillbaka till UD och så jobbar man gradvis fram programmet. Ett extra intensivt skede blir det cirka två månader innan besöket, då har man en så kallad förbesökdelegation som kommer hit. Esterna var här i början av december förra året. Då blir det skarpt läge och vi besöker alla programpunkter, klockar tider och transporter.  En del programpunkter stryks och en del kommer till. Sedan har vi en konkret plan för besöket.

Du är ju tidigare protokollchef på UD och har sett ett statsbesök från båda sidorna. Skillnader?
Som protokollchef har man ett ansvar för svenska regeringsrepresentanternas deltagande i statsbesöket liksom planeringen av de programpunkter som inte är direkt statsceremoniella. För förste hovmarskalken ligger fokus på Kungaparets deltagande och de aktiviteter som sker i hovets regi, som välkomstceremonin och galamiddagen.

Hur går det till när man bestämmer vilket land som ska bjudas in?
Det är en process där UD och statsrådsberedningen har två till tre års framförhållning. UD tar fram en lista med tänkbara länder som sedan godkänns av statsrådsberedningen. Utrikesministern besöker Kungaparet cirka två gånger per år där ett par skarpa förslag presenteras. Kungen bifaller förstås regeringens önskan. Efter att land bestämts diskuterar vi vidare om tidpunkter och exakta datum för besöket och sedan skickar Kungaparet en officiell inbjudan.

Slutligen — i höstas var det en del frågor kring vilka företag som bjuds in när det är statsbesök. Kan du klargöra hur det går till en gång för alla?
Ja, det beslutet ligger helt hos Exportrådet. UD meddelar att nu blir det statsbesök, in- eller utgående. Då sätter Exportrådet igång och skickar ut inbjudningar till företag som får anmäla sig för att vara med. Det blir sedan en helt egen delegation som Exportrådet ansvarar för. Det är två separata delegationer som reser, dels den officiella delegationen och dels näringslivsdelegationen. Självklart har delegationerna ibland gemensamma programpunkter men varken vi eller UD har något att säga till om när det gäller vilka företag som reser med.

Läs mer om statsbesök här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också se en film hur det går till vid hovstallet när hedersgästerna anländer. Klicka här. Länk till annan webbplats.

Läs mer om hovmarskalksämbetet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.