Kommentar med anledning av artiklar om Prinsessan Madeleine

De officiella åtaganden som Prinsessan Madeleine utför för Sverige, på uppdrag av Kungen, bekostas av anslaget (apanage). Övriga kostnader för Prinsessan Madeleines uppehälle i USA betalas med privata medel. Prinsessan Madeleine arbetar sedan 2010 för Childhood i USA.