Drottningen talade på seminarium i Tokyo

Föregående 1 2 Nästa
Motiv: Drottningen var en av huvudtalarna på konferensen. Foto: M. Miura/Japanska Unicefkommittén
Den 2 juni deltog Drottningen som en av huvudtalarna på ett internationellt seminarium ägnat kampanjen mot kommersiell exploatering av barn på FN-universitetet i Tokyo.
Drottningen är beskyddare av organisationen ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual purposes) som, tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo, Japanska Unicefkommittén och Yahoo Japan Corporation arrangerade seminariet.

Förutom Drottningen deltog från Sverige ECPAT Sveriges generalsekreterare Helena Karlén, kriminalinspektör Anders Persson, tidigare knuten till Interpol samt Christian Sjöberg, vd för Net Clean Technologies Sweden.

Seminariet, där även japanska parlamentariker deltog, fokuserade på hur man genom lagstiftningsvägen, intensifierat internationellt polissamarbete och tekniska lösningar bäst kan komma åt den kriminella handeln på internet med sexuella övergreppsbilder på barn.