Kungen och Stiftelsen Ungt ledarskap

Motiv: Foto: Bertil Ericson/Scanpix
På torsdag den 26 april kommer Kungen, för sjätte året i rad, dela ut stiftelsen Ungt Ledarskaps stipendier till tre ledare som i handling visat gott ledarskap och som är goda förebilder för andra.
Stipendieutdelningen sker under det ledarskapsseminarium som hålls på Kungliga slottet torsdagen den 26 april. Även Prins Daniel närvarar vid ledarskapsseminariet.

Om stipendiet Kompassrosen


Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av, och bidra till, utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Stipendiet Kompassrosen har instiftats som en del i det arbetet. Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga ledare som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Stipendiet innefattar tre kategorier och delas årligen ut till en person inom näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor. Stipendiet innebär att stipendiaten får 250 000 kr för att fortsätta att utveckla sitt ledarskap genom exempelvis utbildning, mentorprogram och annan verksamhet med tydlig koppling till en utbildningsinsats.

Om seminariet Ungt Ledarskap


Seminariet Ungt Ledarskap är årligt återkommande och har varje år ett aktuellt tema kopplat till ungt värdebaserat ledarskap. Scouterna och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap arrangerar tillsammans seminariet och Kungen står som värd. Seminariet utgör en mötesplats för utbyte av erfarenheter och tankar över gränser, sektorer, generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessutom delas stipendiet Kompassrosen ut under seminariet.

Läs mer om Ungt Ledarskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.