Prins Daniel besökte Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Motiv: På bilden från vänster: Docent Roger Svensson, Ekon.dr. Joacim Tåg, Vice vd Lars Persson, Prins Daniel och Professor och VD Magnus Henrekson. Foto: Kungahuset.se
IFN bedriver forskning om ekonomiska och sociala frågor av betydelse för näringslivets utveckling. Prins Daniels besök inriktade sig främst på ny forskning kring entreprenörskap och hur nya företag kan växa fram och finansieras.

Från IFN medverkade professor och vd Magnus Henrekson, docent och vice vd Lars Persson, docent Roger Svensson och ekon.dr Joacim Tåg.