Drottningen delade ut stipendier

Motiv: Drottningen tillsammans med stipendiaterna. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix
Måndagen den 23 januari delade Drottningen ut stipendier ur Drottning Silvias jubileumsfond på Kungliga slottet.
Drottning Silvias Jubileumsfond bildades i samband med Drottningens 50-års dag och och stödjer forskning om barn och handikapp. Fonden delar varje år ut anslag som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i Sverige. Varje år kungörs ett visst forskningsområde och 2011 var temat "Metoder att förebygga och behandla svåra psykiska och fysiska funktionshinder hos barn".

Stipendiaterna var:

Marisa Pereira Baptista, doktorand vid Translational Immunology Unit, Karolinska Institutet, Stockholm, för projektet "Revealing the role of Wiskott-Aldrich Syndrome protein in development of eczema". — 180 000 kr

Veronica Siljehav, doktorand vid Neonatala Forskningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, för projektet "Inflammation, syrebrist och andningsuppehåll — nya horisonter för prevention och diagnostik".  — 160 000 kr

Anna Maria Johansson, doktorand vid Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet, för projektet "Metoder att identifiera och träna sensomotoriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar med cerebral pares". — 80 000 kr

Helena Stenmark, doktorand vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, Barn och Ungdomspsykiatri, Umeå Universitet, för projektet "Psykiska funktionshinder hos barn, risk- och skyddsfaktorer beroende på kön". — 80 000 kr

Elisabeth Stoltz Sjöström, doktorand vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, Pediatrik, Umeå Universitet, för projektet "Nutrium-Express-Early nutrition of extremely preterm infants". — 80 000 kr

Maria Borgestig, doktorand vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings Universitet, för projektet "Ökade möjligheter att kommunicera och vara delaktig i vardagen för barn med omfattande rörelsehinder som saknar tal — en metod för att implementera ögonstyrning av dator". — 80 000 kr

Pernilla Garmy, doktorand vid Högskolan i Kristianstad, sektionen för hälsa och samhälle, för projektet "Sömn, övervikt, TV och datorvanor hos skolbarn. En longitudinell studie". — 80 000 kr