En undersökning om Walther Sommerlath och Efim Wechsler

Motiv:
Den 9 augusti 2011 publicerades tidigare riksarkivarien och krigsarkivarien Erik Norbergs undersökning om Walther Sommerlath och Efim Wechsler.
För att få klarhet i förhållanden som tidigare inte varit kända i familjen Sommerlath tog Drottningen initiativ till att samla in fakta och dokument som funnits i familjen Sommerlaths privata ägo. Drottningen har även samlat in uppgifter som funnits i tyska och brasilianska arkiv om familjen Sommerlath.
 
Erik Norberg värderade och kompletterade sedan Drottningens uppgifter i en egen undersökning.
 
Erik Norbergs undersökning bekräftade att Efim Wechsler kunde lämna Tyskland strax före andra världskriget med hjälp av Walter Sommerlath. Efim Wechsler erhöll som ersättning för sin fabrik i Berlin en kaffeplantage samt tre tomter i Brasilien som tidigare tillhört familjerna Sommerlath och de Toledo.
 
Erik Norberg skriver i sin undersökning att det inte har påträffats några uppgifter om att Walther Sommerlath skulle ha varit partipolitiskt aktiv (se sidan 21 med hänvisning till not 79 och not 80), att det hos Deutsche Bank i Frankfurt inte finns någon mer information kring Walther Sommerlath och Efim Wechslers affärsuppgörelser (se sidan 24 med hänvisning till not 92) samt hur transaktionerna kring bytet mellan Efim Wechslers företag i Tyskland och egendomarna i Brasilien gick till (se sidan 30 ff).
 
Under hösten 2011 har undersökningen kompletterats med nya fakta som har kommit fram under arbetets gång och som har bilagts undersökningen. Utredningen kompletterades då också med det källmaterial som efterfrågats.
 
Läs Erik Norbergs undersökning här, inklusive källmaterialet. Pdf, 55.9 MB, öppnas i nytt fönster.(pdf, 52 mb)
Läs Erik Norbergs undersökning här. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 1 mb)
Ladda ner endast källmaterialet här. Pdf, 52.2 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 51 mb)
 
Erik Norberg, f. 1942, fil. dr vid Stockholms universitet med avhandling inom projektet Sverige under Andra världskriget. Krigsarkivarie och chef för Krigsarkivet 1982-1991, riksarkivarie 1991-2003. Åtskilliga FN-uppdrag vid UNIDO och UNESCO samt internationella engagemang inom arkivområdet. Styresman för Kungl. Krigsvetenskapsakademien 2002-2006, sekreterare vid Kungl. Vitterhetsakademien från 2008. Publikationer inom modern politisk och militär historia samt arkivvetenskap. Erik Norberg innehar också flera förtroendeuppdrag, bland annat som kabinettskammarherre.