Kommuniké från Riksmarskalken

Motiv:
Riksmarskalksämbetet har glädjen att meddela att H.K.H. Kronprinsessan Victoria torsdagen den 23 februari 2012 klockan 04.26 nedkom med en dotter.
Såväl moder som barn mår bra.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk