Kungen och Prins Carl Philip närvarade vid rundabordssamtal om laxfiske i Östersjön

Motiv: Kungen och Prins Carl Philip i samtal med en av deltagarna på seminariet. Foto: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Torsdagen den 12 januari närvarade Kungen och Prins Carl Philip vid ett rundabordssamtal om laxfiske i Östersjön på Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.
Syftet med mötet var att diskutera olika frågor kring laxfisket och mötet leddes av preses Sara von Arnold. Under nära två timmar diskuterades fiske ur olika synvinklar, exempelvis "De gröna organisationernas samarbete för Östersjölaxen" och "Östersjölax, nutritions- och hälsoaspekter." Med i samtalet var bland annat representanter från Coalition Clean Baltic, Sveriges fiskares riksförbund och Hushållningssällskapet rådgivning nord.

Läs mer om Kungl. Skogs- och lantbruksakademien här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.