Miljösymposium på Kungliga slottet - se film här

Föregående 1 2 3 4 5 Nästa
Motiv: Kungen tillsammans med de 14 forskarna. Foto: Kungahuset.se
Torsdagen den 22 mars stod Kungen värd för ett miljösymposium där de 14 forskare som innehaft Kungens miljöprofesssur medverkade.
Det är i år 40 år sedan den första FN-konferensen om miljö och hållbar utveckling hölls, och detta var just i Stockholm. Detta uppmärksammas på olika sätt under 2012.

Under miljösymposiet Faith in the Future, som Kungen stod värd för i Bernadottebiblioteket den 22 mars, bjöds de särskilt inbjudna deltagarna en exposé över miljöfrågorna från klimatförändringar, biologisk mångfald, hållbar stadsutveckling och människors hälsa till frågor om hur vi skapar förändring och vilka redskap vi måste använda i en allvarlig situation. De fjorton kungliga gästprofessorerna representerade olika expertområden men upptäckte under dagen att de också hade mycket gemensamt.

Det viktigaste budskapet under symposiet kan nämligen sammanfattas i att allt hänger ihop. Professor Paul Cox visade ett tydligt exempel på detta i sitt föredrag där han knöt ihop uppvärmningen av haven med fler cyanobakterier ("They like it hot") som i sin tur alstrar ett nervgift som har visat sig ha kopplingar till neurologiska sjukdomar som Alzheimers och ALS.

Att också ekologiska och ekonomiska system hör ihop, betonade Professor Jason Shogren, som menade att man inte kan förstå det ena utan att ta med det andra. Detta var något som Kungen också tog upp i sitt inledningsanförande: "Det är min övertygelse att system som är miljömässigt hållbara också är långsiktigt ekonomiskt hållbara."

Hur ska då omställningen till ett mer hållbart samhälle ske? Och vad är det som sker redan som faktiskt pekar i rätt riktning? Eftermiddagen präglades av framtidsorienterade diskussioner där också deltagarna i publiken fick göra inlägg.

Professor Susan Owens belyste i sitt föredrag varför kommunikationen mellan just forskare och politiker ibland är problematisk. Hon menade att vi måste gå ifrån den enkla linjära modellen där forskaren är sändaren och politikern mottagaren i en enkelriktad informationsöverföring. Det handlar om att förstå komplexiteten i frågorna och vara medveten om de osäkerheter som ny kunskap och modeller alltid är behäftad med. Hon påminde också om att beslutsfattare ibland använder vetenskap för att legitimera politiska ståndpunkter, vilket kan urholka forskarnas förtroende för den politiska processen.

Det fanns många beslutsfattare bland deltagarna, såväl från politik som näringsliv. Leif Johansson, ny ordförande för Ericsson och tidigare VD på AB Volvo, betonade att smarta bolag använder sig av forskning, det är en förutsättning för att ligga i framkant. Men han tillade också att industrin fungerar som bäst när den har tydliga mål att jobba efter.

Beslutsfattarnas behov av klara regelverk och tydliga spelregler rimmar illa med forskningens inneboende osäkerhet och forskarnas svårigheter att kommunicera detta. När de kungliga professorerna mot slutet av dagen fick i uppgift att se framåt och vara konkreta, blev ett av svaren: Satsa på de yngre!
Professor Garry Brewer gav ett exempel från Yale Business School där man nu erbjuder en kombinationsutbildning i miljövetenskap och affärsmässigt ledarskap. Även här gjorde Leif Johansson ett inlägg där han uppmanade andra industriledare att se och uppskatta de nyutexaminerade medarbetare som bidrar med aktuell kunskap och stor energi.

Sammanfattningsvis blev symposiet ett lyckat exempel på den typ av plattformar som behövs där forskare, beslutsfattare från näringsliv och politik liksom journalister och frivilligorganisationer träffas och gör upp om samarbeten för framtiden. Samtalen kommer att fortsätta, nu närmast på Stockholm+40 konferensen 23-25 april i Stockholm där Kungen också närvarar.

Kungen inledningstalade Öppnas i nytt fönster. och sa bland annat följande:

"It has been a stimulating task to select the Guest Professors, with the help of our scientific academies based on proposals from our universities.

This is the first time that we gather all of them at the same time. I am very pleased that you have all been able to come.  You represent a range of different disciplines and together you illustrate the complexity of global ecosystems.

Climate Change is a major concern. Demand for energy is increasing all over the world and emissions of greenhouse gases growing. I look forward to hearing more about these challenges from our professors today."