Kungen besökte Hallsberg

Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa
Motiv: Kungen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vid ankomst till Hallsberg. Foto: Oskar Eklind/Länsstyrelsen Örebro län
Torsdagen den 27 september besökte Kungen Hallsberg med anledning av Västra stambanans 150-årsjubileum.
Kungen anlände till Hallsberg med tåg och hälsades välkommen landshövding Rose-Marie Frebran, länsrådet Kjell Unevik och kommunstyrelsens ordförande Thomas Doxryd.

Kungen fick en visning av trafikledartornet på rangerbangården där han även fick information om rangering och trafikledning.

Därefter deltog Kungen vid jubileumsarrangemanget av Västra stambanan 150 år på Hallsbergs torg. Skyllbergs musikkår och Kävesta folkhögskola stod för musikunderhållningen.

I sitt tal sade Kungen att "här i Hallsberg möts järnvägarna mellan Oslo, Göteborg och Stockholm. Järnvägen är vårt miljövänligaste trafikslag. Det ligger därför i allas intresse att människor kan använda tåg för pendling, affärsresor, turism och gods i ökad utsträckning".

Kungen avslutade sitt besök i Hallsberg med att närvara vid ett seminarium kring "Det stora tågmötet i Hallsberg" på Alléskolan. Seminariet var inriktat mot järnvägens framtidsmöjligheter ur ett nordiskt perspektiv och med fokus på Hallsbergs och regionens betydelse.

Läs hela Kungens tal här