Kungen närvarade när Neptuni Orden firade 200 år

Motiv: Kungen närvarade i Stockholms Stadshus när Neptuni Orden firade 200 år. Foto: Nicklas Gustafsson/Neptuni Orden
Lördagen den 22 september firades Neptuni Ordens 200-årsjubileum i Stockholms Stadshus.
Kungen, som Neptuni Ordens högste beskyddare, deltog i högtidsprogrammet där bland andra Marinens Musikkår bjöd på underhållningen.

Neptuni Orden bildades 1812 av svenska strandsatta sjömän och militärer i England under Napoleonkrigen. Neptuni Orden har som sin uppgift att genom understöd hjälpa sjömän och efterlevande samt att utöva hjälpverksamhet bland sina medlemmar. Avkastningen av donationer, testamentariska förordnanden och gåvor, är basen för NeptunihjälpenÅrligen utdelas cirka en miljon kronor i form av stöd, bidrag och stipendier.

Läs mer om Neptuni Orden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.