Intervju med Riksmarskalk Svante Lindqvist

Motiv: Riksmarskalk Svante Lindqvist. Foto: Jonas Ekströmer/Scanpix
Intervju med Riksmarskalk Svante Lindqvist med anledning av Prinsessan Madeleines förlovning med Herr Christopher O'Neill.
Förändras Prinsessan Madeleines plats i successionsordningen?
Nej, det gör den inte.

Kommer Prinsessan Madeleine att fortsätta vara H.K.H. och Prinsessa av Sverige?
Ja, och Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland.

Kommer Prinsessan Madeleine fortsätta ta del av anslaget, det vill säga uppbära apanage?
Ja, för att täcka Hennes officiella uppgifter.

Vilken titel får Christopher O'Neill?
Det meddelas i samband med tidpunkt för bröllopet.

Kommer Christopher O'Neill att representera Sverige i något sammanhang?
Christopher O'Neill kommer att stödja sin maka vid Hennes officiella uppdrag.

Kommer Christopher O'Neill att närvara vid evenemang tillsammans med Kungafamiljen?
Christopher O'Neill kommer att medfölja sin maka vid de evenemang där Hon och Kungafamiljen kan tänkas deltaga.

Kommer Prinsessan Madeleine att ansöka om amerikanskt medborgarskap eller kommer Christopher O'Neill att ansöka om svenskt medborgarskap?
Nej.

Christopher O'Neill är katolik — måste han konvertera till protestantismen innan han gifter sig med Prinsessan Madeleine?
Nej, han måste inte konvertera.