Kommentar med anledning av bildpublicering

Med anledning av den bild av ett fotomontage som tidskriften Tiden har offentliggjort vill riksmarskalken, efter samråd med hovauditören, göra följande uttalande:
Ingen skall behöva tåla vad som helst. Detta gäller även Kungen och Drottningen. Bilden är kränkande, sårande och illvillig.
 
Svante Lindqvist
Riksmarskalk