Drottningen vid FN-möte om narkotika

Motiv: Drottningen under konferensen. Foto: UNIS Vienna

Motiv: Drottningen anländer till FN:s högkvarter och hälsas välkommen av vice generalsekreterare Jan Eliasson. Foto: UNIS Vienna

Motiv: Drottningen anländer till FN:s högkvarter i Wien tillsammans med Yury Fedotov som är chef för UNODC. Foto: Heinz Peter Bader/Reuters

Torsdagen den 13 mars deltog Drottningen i den 57:e högnivåsessionen av FN:s narkotikasamarbete, Commission on Narcotic Drugs. Drottningen höll öppningsanförandet och globala narkotikafrågor var fokus för mötet som ägde rum vid FN:s högkvarter i Wien.

Drottningen inledde mötet med ett tal och framhöll där vikten av att minska tillgången på narkotika i världen för att skydda barns liv i enlighet med deras rättigheter. Drottningen talade även om organisationen Mentor Foundation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som Drottningen grundade för 20 år sedan, och hur Mentor arbetar med att förebygga drogmissbruk, hjälpa utsatta barn samt hur de sedan många år tillbaka aktivt försökt att stödja FN:s organ mot brott och narkotika, UNODC.

Läs Drottningens tal

Under mötet i Wien är flera svenskar är på plats. Bland andra talar barn- och äldreminister Maria Larsson, som är ansvarigt statsråd för regeringens ANDT-politik (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak), och FN:s biträdande generalsekreteraren Jan Eliasson.

Drottningen deltog senast vid mötet år 2009.

FN:s organ mot brott och narkotika, UNODC

Uppgiften för UNODC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (United Nations Office on Drugs and Crime), är att bistå FN:s medlemsländer i arbetet mot olagliga droger, brottslighet och terrorism i alla dess former.

FN:s narkotikasamarbete, Commission on Narcotic Drugs (CND), samlar årligen företrädare för medlemsstater, organisationer, civilsamhället och media för att diskutera olika metoder och utveckla mer effektiva sätt att gemensamt arbeta med frågor för att bekämpa narkotikaproblemet i världen.