Högtidliga audienser på Kungliga slottet

Motiv: Tysklands ambassadör Michael Erhard Bock vid Kungliga slottet, till höger UD:s introduktör Bengt Lundborg. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kroatiens ambassadör Anica Djamic tillsammans med hovstallmästare Mertil Melin och UD:s introduktör Bengt Lundborg. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Tanzanias ambassadör Dora Msechu och UD:s introduktör Kerstin Asp-Johnsson efter den högtidliga audiensen hos Kungen där ambassadören lämnat sina kreditivbrev. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Libyens ambassadör Ibrahim Mousa Said Grada tillsammans med hovstallmästare Mertil Melin och UD:s introduktör Jan Nordlander. Foto: Kungahuset.se

Torsdagen den 18 september tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungliga slottet vid högtidliga audienser.

De nyutnämnda ambassadörerna är Kroatiens ambassadör Anica Djamic, Libyens ambassadör Ibrahim Mousa Said Grada, Tanzanias ambassadör Dora Msechu och Tysklands ambassadör Michael Erhard Bock.

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

Kroatiens ambassadör Anica Djamic är på väg från Utrikesdepartementet till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Kroatiens ambassadör Anica Djamic är på väg från Utrikesdepartementet till Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Efter den högtidliga audiensen väntar hovstallets bilar på ambassadör Dora Msechu. Foto: Kungahuset.se

Efter den högtidliga audiensen väntar hovstallets bilar på ambassadör Dora Msechu. Foto: Kungahuset.se