Kommuniké från Riksmarskalken

Riksmarskalken har i dag glädjen att tillkännage förlovning mellan Prins Carl Philip och fröken Sofia Hellqvist.

Efter att H.M. Konungen givit sitt samtycke till att Prins Carl Philip ingår äktenskap med fröken Sofia Hellqvist har H.M. Konungen i enlighet med grundlagens bestämmelser inhämtat regeringens samtycke.

Datum för bröllopet är ännu ej fastställt men är planerat att äga rum under sommaren 2015.

Svante Lindqvist
Riksmarskalk