Kronprinsessan besökte Oskarshamn

Motiv: OKG:s vd Johan Svenningsson berättar för Kronprinsessan om reaktorhall 3. Foto: Luise Guse

Motiv: Kronprinsessan tillsammans med OKG:s vd Johan Svenningsson och driftchef vid SKB Susanne Andersson. Foto: Luise Guse

Motiv: Kronprinsessan och landshövdingen besöker Clab, det centrala mellanlager för använt kärnbränsle, i Oskarshamn. Foto: Björn Wanhatalo/TT

Motiv: Kronprinsessan och landshövdingen besöker Clab, det centrala mellanlager för använt kärnbränsle, i Oskarshamn. Foto: Björn Wanhatalo/TT

Motiv: Kronprinsessan tillsammans med landshövding Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör John Winroth och länsråd Malin Almqvist. Foto: Kungahuset.se

Torsdagen den 27 mars besökte Kronprinsessan OKG:s kärnkraftverk i Oskarshamn samt Svensk Kärnbränslehantering AB:s centrala mellanlager för använt kärnbränsle, Clab. Dagen i Oskarshamn var en i raden av besök som Kronprinsessan gör inom energiområdet.

Under bussresan från Kalmar till Oskarshamn fick Kronprinsessan information av landshövding Stefan Carlsson, landsbygdsdirektör John Winroth och länsråd Malin Almqvist om Kalmar läns utveckling och framtidsfrågor, de gröna näringarna samt energifrågor.

Vid besöket på OKG fick Kronprinsessan veta mer om verksamheten samt en vising av reaktorhallen och reaktor O3.

Dagen avslutades med att Kronprinsessan fick en guidad visning av Clab, Centralt mellanlager för använt kärnbränsle och såg bland annat förvaringsbassängerna för mellanlagringen.

Kronprinsessan har under det senaste året gjort en rad besök inom energiområdet. Bland annat till Uppsala där Kronprinsessan fick information om vågkraft, Skogsbergets vindkraftpark samt bioDME-anläggning i Piteå, Varberg Energis nya fjärrvärmeverk samt Händelöverket, E.On:s kraftvärmeverk i Norrköping.