Kronprinsessan delade ut Tobias Priset

Motiv: Kronprinsessan tillsammans med blodcellsforskaren Sten Eirik Waelgaard Jacobsen som mottog Tobias Priset 2014. Foto: David Sica/Stellapictures
Onsdagen den 15 januari delade Kronprinsessan ut Tobias Priset 2014 till blodcellsforskaren Sten Eirik Waelgaard Jacobsen vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien.
Tobias Priset är Sveriges största enskilda forskarpris. Årets pristagare Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet och University of Oxford, Storbritannien, tilldelas priset för:

"banbrytande forskningsinsatser inom området blodcellsnybildning, särskilt identifiering av faktorer som reglerar blodbildande stamcellers mognadsprocess, vilket har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation."

Kronprinsessan deltog även i den föreläsning som gavs i samband med utdelningen av Tobias Priset. Föreläsningens titel var Stem cells and their niche: lessons from the blood och hölls av professor David Scadden, Harvard University, Boston and Cambridge, USA.

Tobias Stiftelsen


Tobias drabbades tidigt av aplastisk anemi och avled vid bara 17 års ålder 1991. Efter hans död initierade familjen en stiftelse i hans namn med syfte att "stödja upprättandet och vidmakthållandet av ett svenskt benmärgsregister samt stödja forskning på området". Stiftelsen bildades 1992.
Kronprinsessan är stiftelsens beskyddare.

Läs mer om Tobias Stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.