Kronprinsessan vid FN:s Globala Forum för Migration och Utveckling

Motiv: Kronprinsessan, FN:s Generalsekreterare Ban-Ki moon, statsminister Fredrik Reinfeldt och biståndsminister Hillevi Engström. Foto: Anders Wiklund/TT

Onsdagen den 14 maj deltog Kronprinsessan i FN:s Globala Forumet för Migration och Utveckling i Stockholm.

Inledningsvis välkomnade Kronprinsessan FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon. Under mötet deltog även bland andra Peter Sutherland som under gårdagen träffade Kungen under en audiens.

Migrationsminister Tobias Billström och biståndsminister Hillevi Engström välkomnade de över 900 deltagarna till Münchenbryggeriet och forumet. Därefter höll Kronprinsessan öppningsanförandet.

Kronprinsessan talade bland annat om vikten av att bygga ett samhälle där alla kan bidra och känna sig inkluderade och respekterade. Kronprinsessan tog också upp hur mycket av Sveriges välstånd som har byggts upp under hundratals år genom migration, från Vallonerna under 1600-talet till alla de som flyttade till Sverige med start från 1950-talet och framåt från Finland och södra Europa och hjälpte till att bygga upp den svenska industrin.

Läs talet här.

Ban Ki-moon höll sedan huvudtalet för konferensen och framhöll bland annat Sveriges långa arbete med migration och lyfte fram migrationen som en av vår tids mest centrala frågor och vikten av att inte låta fråga styras av rädsla.

Om Globala Forumet för Migration och Utveckling

”Sedan den 1 januari 2013 är Sverige ordförande i det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD). Det 18 månader långa ordförandeskapet kulminerar i ett forummöte i Stockholm 14-16 maj 2014.

Sverige har under lång tid varit en ledande aktör i det globala samarbetet kring migration och utveckling. Genom ordförandeskapet i GFMD befäster regeringen denna roll. Detta ger Sverige en unik möjlighet att stärka forumets utvecklingsfokus samt det globala samarbete som syftar till att stärka utvecklingseffekterna av migration. Regeringen tar således ett konkret steg för att ytterligare genomföra Sveriges politik för global utveckling.

GFMD och det internationella samarbetet kring migration och utveckling GFMD är en unik mellanstatlig, informell plattform för dialog om migration och utveckling. Forumet står utanför FN-systemet, men är öppet för alla FN:s medlemsstater. Normalt deltar runt 160 stater i årliga forummöten som har hållits sedan 2007. Löpande under året pågår även ett förberedelsearbete där stater samlas kring utvalda teman för att dela med sig av sina erfarenheter och lära av varandra. I anslutning till staternas årliga forummöte äger normalt ett möte bland aktörer från civilsamhället från hela världen rum där de utbyter idéer och erfarenheter på liknande teman.”