Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst

Motiv: Kronprinsessan delade ut vänföreningens resestipendium till Sandra Åberg, Marianne Strandin och Cecilia Blomqvist. Bredvid står föreningens ordförande Niclas Forsman. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 6 maj närvarade Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst som ägde rum på Nordiska museet. Kronprinsessan är medlem och förste hedersledamot av vänföreningen sedan 1997.

Under årsmötesförhandlingarna som leddes av ordförande Niclas Forsman berättade bland andra Christina Mattson, styresman för Nordiska museet, om den gåva som vänföreningen skänkt Julita gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett bidrag till att restaurera pionträdgården. Johan Brattmyr, chef för Skansen, tackade för möbler till Tottieska gården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som var årets gåva till Skansen från vänföreningen.

Skansens chef Johan Brattmyr talade under årssammankomsten. Foto: Kungahuset.se

Skansens chef Johan Brattmyr talade under årssammankomsten. Foto: Kungahuset.se

Efter årsmötesförhandlingar delade Kronprinsessan ut vänföreningens resestipendier. Eva Haakanen, Nordiska museet, tog emot ett stipendium för en resa till Helsingfors och Åbo för att jämföra magasineringsfrågor i deras museer med liknande samlingar, som Nordiska museets.

Kronprinsessan delade ut vänföreningens resestipendium till Eva Haakanen. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan delade ut vänföreningens resestipendium till Eva Haakanen. Foto: Kungahuset.se

Sandra Åberg, Marianne Strandin och Cecilia Blomqvist får stipendium för att besöka Norsk Folkemuseum i Oslo och Maihaugen i Lillehammer och där studera förvaltning samt bevarande av kulturhistoriska byggnader.

Sammankomsten avrundades med musik av sångensemblen Kvintessensen. Styrelsemedlemmen, historikern och författaren Bo Eriksson, avslutade med att berätta om sina forskningsområden: synen på djur under medeltiden, monsterkultur i Norden och den svenska adelns historia. Bland annat visade han Bestiarium, en medeltida djurbok. Boken, som han översatt, handlar om drakar och gripar men även vanliga djur som hästar och oxar och innehåller den sedelärande historier.

Nordiska museets och Skansens Vänner

Vänföreningen bildades 1918 och syftet är att stödja, främja och sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet. Föreningen är ideell och verkar i museigrundaren Artur Hazelius Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. anda. Hans motto var ”känn dig själv” med innebörden att människan förstår sig själv utifrån sin historia.

Överskottet i föreningen går till att stödja projekt vid Skansen och Nordiska museet samt för inköp till samlingarna. 

Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst hölls på Nordiska museet. Foto: Kungahuset.se

Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst hölls på Nordiska museet. Foto: Kungahuset.se