Kronprinsessparet firade Skara stift 1000 år

Motiv: Kronprinsessparet och Carl Sjögren, domprost i Skara, vid Västergötlands Museum under firandet av tusenårsjubileet för Skara stift. Foto: Adam Ihse/TT

Motiv: Kronprinsessparet blir guidade genom utställningen ”Tusen år i kyrkans spår”, den speglar händelser, personer och förändringar i Skara stift under 1000 år med nedslag i alla århundraden. Foto: Adam Ihse/TT

Lördagen den 30 augusti deltog Kronprinsessparet i firandet av Skara Stift 1000 år. 

Jubileumsdagen inleddes vid Västergötlands museum där domprost Carl Sjögren, stiftsstyrelsens ordförande Agne Arnesson och biskop emeritus och överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark välkomnade.

Kronprinsessan inviger utställningen ”Tusen år i kyrkans spår”. På bilden syns det gyllene altaret som lånats ner från Historiska museet i Stockholm under jubileet och därmed är tillbaka i Skara efter 800 år. Foto: Adam Ihse/TT

Kronprinsessan inviger utställningen ”Tusen år i kyrkans spår”. På bilden syns det gyllene altaret som lånats ner från Historiska museet i Stockholm under jubileet och därmed är tillbaka i Skara efter 800 år. Foto: Adam Ihse/TT

Utställningen som Kronprinsessan invigde heter Tusen år i Kyrkans spår och tar sin utgångspunkt i den tid av mångkultur och mångreligiositet som präglade tiden kring Skara stifts tillblivelse i början av 1000-talet. Utställningen visar också hur den kyrkliga utvecklingen gått hand i hand med samhällsutvecklingen under 1000 år. Ett av föremålen som lånats in kommer från Historiska Museet i Stockholm är altaret från Broddetorp som troligen beställdes av biskop Bengt den gode i mitten av 1100-talet till domkyrkan i Skara.

Skara stift firar i 1000 år. Det var 1014 som Thurgot omnämns som den förste biskopen. Han var från Tyskland och utsågs av ärkebiskopsdömet i Hamburg-Bremen att vara biskop i ”det två götalanden”, det vill säga området kring Vänern och Vättern. Ganska snart bildades ett eget stift i Östergötland med Linköping som centrum. Skara stift kom därför att omfatta Västergötland, Värmland, Dalsland och delar av Småland. I slutet av 1000-talet inleddes bygget av Skara domkyrka och idag finns det bland annat kvar stenreliefer från 1100-talet i domkyrkan.

 Ärkebiskop Antje Jackelén och Kronprinsessparet under utomhusgudstjänsten i Skara. Foto Adam Ihse/TT

Ärkebiskop Antje Jackelén och Kronprinsessparet under utomhusgudstjänsten i Skara. Foto Adam Ihse/TT

För att fira Skara stift 1000 år hölls en jubileumsgudstjänst i Museiparken under ledning av biskop Åke Bonnier och ärkebiskop Antje Jackelén tillsammans med orkester, utländska gäster och körer. Kronprinsessan deltog i jubileumsgudstjänsten genom att läsa ur 2 Petrusbrevet: ”Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.”

Dagen i Skara avslutades med en högtidslunch på Stadshotellet där Kronprinsessan hade biskop Åke Bonnier till bordet och Prins Daniel förde ärkebiskop Antje Jackelén till bordet.