Kungaparet närvarade vid Kungliga Vetenskapsakademiens högtidssammankomst

Motiv: Kungen tillsammans med Göran Gustavssonpristagarna 2014: Anna-Karin Tornberg, Johan Åkerman, Per Hammarström, Emmanuelle Charpentier och Fredrik Bäckhed. Foto: Markus Marcetic

Måndagen den 31 mars närvarade Kungaparet vid Kungliga Vetenskapsakademiens högtidssammankomst som hölls i Konserthuset, Stockholm.

Under högtidssammankomsten delade Kungen ut ett flertal priser, däribland Sveriges största pris för naturvetenskaplig forskning, Göran Gustafssonpriset. Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien.

2014 års Göran Gustafssonpriser tilldelades Professor Anna-Karin Tornberg, KTH (matematik), professor Johan Åkerman, Göteborgs universitet (fysik), professor Per Hammarström, Linköpings universitet(kemi), docent Emmanuelle Charpentier, Umeå universitet (molekylärbiologi) och professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet (medicin).

Efter prisutdelningen hölls en middag i Nordiska museet.

Läs mer om Göran Gustafsson och Göran Gustafssons Stiftelse här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Kungliga Vetenskapsakademien här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.