Kungaparet vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst

Motiv: Kungaparet vid högtidssammankomsten i Stockholms stadshus. Foto: Mats Gerentz/Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Motiv: Kungen delar ut pris till författaren och EU-parlamentarikern Isabella Lövin. Hon tilldelades Akademiens Georg och Greta Borgström-pris för ” banbrytande arbete med att synliggöra dagens misshushållning med våra fiskresurser och ett framsynt förhandlingsarbete inom EU för en hållbar fiskförvaltning i världen. Foto: Mats Gerentz/Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Tisdagen den 28 januari närvarade Kungaparet vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus.

Preses Kerstin Niblaeus öppnade högtidssammankomsten och hälsade alla välkomna. Hon höll därefter sitt anförande med titeln Akademien på tröskeln till sitt tredje sekel.

Nya hedersledamöter tog därefter emot sina hedersbetygelser och nyinvalda ledamöter erhöll sina ledamotsbrev.

Kungen delade sedan ut priser till årets pris- och belöningsmottagare.

Författaren, EU-parlamentarikern och pristagaren Isabella Lövin avslutade sammankomsten med talet Att rädda havet — en global utmaning.

Under kvällen framfördes musik av A Piacere-kvartetten och hovsångare Karl-Magnus Fredriksson ackompanjerad av pianist Mattias Böhm.

Den efterföljande middagen intogs i Gyllene Salen.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

"Kongl. Svenska Landtbruks-Academien" instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. För att markera skogsbrukets betydelse fick akademien den 1 januari 1956 namnet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och vattenbruk, miljö och naturresurser.

Läs mer om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.