Kungen överlämnade förbandsfana till Norrbottens flygflottilj

Motiv: Kungen överlämnar fanan till flottiljchef Fredrik Bergman. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungen vid Norrbottens flygflottilj. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungen inspekterar förbandet. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 2 september överlämnade Kungen en ny förbandsfana till Norrbottens flygflottilj, F 21, vid en ceremoni på Norrbottens flygflottilj i Luleå.

Den gamla fanan som nu är utsliten fick förbandet 1944. Då var det Gustaf V som överlämnade den. Förbandsfanan är blå med en vingad propeller av guld, skölden är krönt med en kunglig krona och stadens nycklar i de övre hörnen.

Besöket inleddes i Hangar 87 där Kungen möttes av överste Tommy Henriksson, ställföreträdande chef för F 21 och gavs en kort orientering kring F 21 och dess verksamhet.

Därefter genomfördes fanöverlämningen som avslutades med Kungens tal. "Jag kommer nu att tilldela Norrbottens flygflottilj den fastställda fanan. Ni skall i alla skiften ära och hedra den."

Läs hela Kungens tal.

För 70 år sedan överlämnade Gustav V förbandsfana till F21 samt till flygflottiljerna F10, F 12, F13, F14, F16, F17 och F20. Ceremonin ägde rum på F 8 i Barkaby. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

För 70 år sedan överlämnade Gustav V förbandsfana till F21 samt till flygflottiljerna F10, F 12, F13, F14, F16, F17 och F20. Ceremonin ägde rum på F 8 i Barkaby. Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Norrbottens flygflottilj - F 21
Norrbottens flygflottilj, F 21, har ett av världens största flygövningsområden där både svenska flygvapenförband och andra länder ofta övar. Huvuduppgiften är att skapa insatsförband med stridsflyg och personal som alltid är redo för insatser - i Sverige och utomlands. F 21 övervakar Sveriges luftrum, ett ansvar de delar med Blekinge flygflottilj och Luftstridsskolan.

Fälttecken
Försvarsmaktens förband tilldelas nytt fälttecken när de t ex har ny- eller omorganiserats eller när det gamla fälttecknet blivit utslitet. Fälttecken är samlingsbenämningen på fanor, standar, dragonfanor, tretungad svensk fana och tretungad svensk flagga (inom flottan benämns tretungad svensk fana för flagga) samt kommandoflaggor/kommandotecken. Fälttecknets uppgift var från början att visa var ett visst förband befann sig under strid.

Fanspikning
Fredag 9 maj skedde en traditionell fanspikningsceremoni på Armémuseum för Norrbottens flygflottiljs nya fana.

De gamla fanspikningsceremonierna är från 1500–talet. Då spikade varje soldat i en egen spik för att fästa fanan. Det var liktydigt med att skriva under ett kontrakt – man hade förbundit sig att tjäna kompaniet så länge fanan var i behåll.

Traditionen med fanspikning återupptogs på 2000-talet och ceremonin hålls på Armémuseum i Stockholm. Tännlikorna, korta mässingsspikar, som fäster fanan/flaggan vid stången, är halvt islagna för att förbandschefen med medarbetare ska kunna slå i var sin tännlika under högtidliga former.

Det hela avslutas med att förbandet får utkvittera fälttecknet med alla tillbehör och fodral och sedan tar med det i väntan på den högtidliga överlämningsceremonin.