Kungen tog emot kapten Johan Medin och kapten Mathias Henriksson

Motiv: Kungen tillsammans med kapten Johan Medin och kapten Mathias Henriksson. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 11 februari gav Kungen företräde för kapten Johan Medin och kapten Mathias Henriksson på Kungliga slottet.

Kapten Johan Medin går i pension och lämnar sin befattning som ställföreträdande chef på Kommendantstaben den sista februari. En tjänst som han då, på dagen, innehaft i tjugo år.

Under företrädet avanmälde Kapten Johan Medin sig från befattningen och påanmälde kapten Mathias Henriksson som tar över som ställföreträdande chef på Kommendantstaben.

I tjänsten ingår att biträda chefen för Kommendantstaben i arbetet med att samordna högvaktens verksamhet och att planera och att genomföra den militära delen av statsceremonier.