Kungen vid BP Fellows årsmöte

Motiv: Kungen inleder mötet. Bredvid sitter ordförande Fredrik Gottlieb och Scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungen hälsar välkommen till årsmötet i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se

Tisdagen den 25 mars deltog Kungen i årsmötet för den svenska grenen av Baden-Powell Fellowship, som består av 140 personer som donerar pengar till scoutrörelsen. Mötet hölls i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Kungen som är hedersordförande i Scouterna hälsade välkommen och öppnade mötet. Kungen framhöll vikten av att stötta unga människor och att ge dem vägledning även på lokal nivå. Ett engagemang som kan handla om att visa sitt intresse för och hålla kontakt med den lokala scoutkåren.

Kungen talade också om upplevelserna vid årets scoutresa till Filippinerna. I Manila träffade Kungen scouter vars liv har förändrats genom scouternas Ticket to Life Project och i staden Tacloban såg de förödelsen efter tyfonen Haiyan. Genom BP Fellows har nu pengar samlats ihop för att bygga upp scouthuset i Tacloban som förstördes i tyfonen.

BP Fellows engagerar sig även i att fler svenska scouter ska kunna åka på lägret World Scout Jamboree i Japan nästa år.

Scouternas vänner som bildades under BP Fellows årsmöte 2013 har under året delat ut medel till olika svenska scoutkårer.

Under mötet berättade generalsekreterare Katarina Hedberg om Scouternas verksamhet och planer för framtiden.

I dag finns 70.000 medlemmar i Sverige och 1/3 av alla svenskar är eller har varit scouter. I världen finns 45 miljoner medlemmar i 165 länder. 500 miljoner har varit scouter.

I slutet av mötet togs nya medlemmar upp i BP Fellow. Ordförande Fredrik Gottlieb avgick som ordförande och Hans-Eric von der Groeben tog över ordförandeskapet.

Baden-Powell Fellowship

Baden-Powell Fellowship består av drygt 2.200 personer som donerat pengar till scoutrörelsen genom World Scout Foundation, där Kungen är hedersordförande. De insamlade pengarna går till att utveckla scoutrörelsen i olika delar av världen. Den svenska grenen av Baden-Powell Fellowship består av 140 personer.

Robert Baden-Powell (1857–1941) är scoutrörelsens grundare.