Kungen vid WWF:s höstmöte

Motiv: Årets Miljöhjälte Annika Elmqvist samlade 600 personer till klimatriksdag i Norrköping under tre dagar i juni 2014. Ett arbete som också enade 130 organisationer. Foto Jonas Ekströmer/TT

Motiv: Henrik Persson fick utmärkelsen Årets Miljöhjälte för arbetet med Nätverket Rädda Råstasjön. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Motiv: Kungen delar ut utmärkelsen Årets Pandabok 2015 till Tom Schandy och Felix Heintzenberg. Foto: Ola Jennersten/WWF

Motiv: Världsnaturfonden WWF har sitt svenska huvudkontor i den södra flygeln på Ulriksdals slott. I slottsparken finns en avgjutning av en panda, den var en gåva till Kungen på 50-årsdagen från vänner till Världsnaturfonden WWF. Foto: Kungahuset.se

Torsdagen den 16 oktober deltog Kungen i Världsnaturfonden WWF:s höstsammankomst på Ulriksdals slott i Solna. Kungen som är hedersordförande i förtroenderådet ledde mötet.

Kungen tillsammans med, från vänster, Ulf Holmberg, WWF, styrelseordförande Axel Wenblad och generalsekreterare Håkan Wirtén. Foto: Ola Jennersten/WWF

Kungen tillsammans med, från vänster, Ulf Holmberg, WWF, styrelseordförande Axel Wenblad och generalsekreterare Håkan Wirtén. Foto: Ola Jennersten/WWF

Under mötet lyftes bland annat rapporten Living Planet Report, som WWF publicerar vartannat år, i samarbete med Zoological Society of London och nätverket Global Footprint Network. Rapporten ger en bild av planetens tillstånd, trycket på naturresurserna, förändringar i den biologiska mångfalden och i ekosystemen.

Årets rapport, som har fått stort medialt genomslag, visar på ökad förlust av biologisk mångfald och att den fortsatt stigande konsumtionen i världen sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Sverige är nu på plats 10 bland de länder som gör störst ekologiskt fotavtryck per person, efter länder som Saudiarabien, Belgien, Singapore och USA.

Men rapporten pekar också på att det fortfarande finns möjlighet att göra något. Den ger åtgärdsförslag till politiker, företag och beslutsfattare. Bland annat om mer hållbara konsumtionsmönster, att värdet av ekosystemtjänster måste uppmärksammas i nationalräkenskaperna och politiska beslut och att en jämlik tillgång till ren mat, energi och vatten för alla måste säkras.

Höstmötet på Ulriksdals slott avslutades med att Kungen delade ut utmärkelserna Årets Pandabok 2015 och Årets Miljöhjälte.

Årets Pandabok 2015 gick till Felix Heintzenberg, Lund, och Tom Schandy, Oslo, båda naturfotografer, författare och biologer, för praktverket I skuggan av träden – liv i våra vilda skogar. Utmärkelsen belönar den bästa naturskildringen i ord och bild i Sverige.

Årets Miljöhjälte delades i år ut till tre personer; Annika Elmqvist, som ligger bakom Klimatriksdagen – Henrik Persson, för arbete med Nätverket Rädda Råstasjön, samt Gunhild A. Stordalen, för sitt arbete med hållbar mat i EAT Forum.

 Gunhild A. Stordalen tilldelades utmärkelsen Årets Miljöhjälte för sitt arbete med hållbar mat i EAT Forum. Foto: Ola Jennersten/WWF

Gunhild A. Stordalen tilldelades utmärkelsen Årets Miljöhjälte för sitt arbete med hållbar mat i EAT Forum. Foto: Ola Jennersten/WWF

WWF:s naturvårdspris – Jihdepriset. Priset som belönar viktiga naturvårdsinsatser - instiftades 1999 till minne av svenska Elisabeth Jihde, som var djupt engagerad i Afrikas natur. Vartannat år delas priset ut i Östafrika och vartannat år under höstmötet i Sverige. Årets mottagare var organisationen Mjumita Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som arbetar med att bevara skogsområden i Tanzania. Priset delades ut i mars i år av Kronprinsessan som då var på besök i landet.