Prins Carl Philip vid övningen Northern Coasts 2014

Motiv: Prins Carl Philip ingår under Northern Coasts i den internationella staben ombord på HMS Carlskrona. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Fartygen lämnar Åbo natten till måndag 1 september. Under kommande vecka inleds övningarna norr om Åland. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Prinsen har befattningen BWA, Battle Watch Assistant. Foto: Kungahuset.se

Från tisdagen den 26 augusti till torsdagen den 11 september deltar Prins Carl Philip i den multinationella marina övningen Northern Coasts 2014.

Finland är i år värdland för övningen som inleddes med en Pre Sail Conference i Åbo den 29-31 augusti. I Åbo var hela fartygsstyrkan samlad för genomgångar och möten innan övningen Northern Coasts 2014 drog igång.

Prins Carl Philip ingår under övningen i den svensk-finsk-tyska staben ombord på HMS Carlskrona. Stabens uppdrag är att följa upp, leda, koordinera och prioritera verksamheten för cirka 30 underställda fartyg.

HMS Carlskrona i Åbo hamn. Foto: Kungahuset.se

HMS Carlskrona i Åbo hamn. Foto: Kungahuset.se

Efter Pre Sail Conference i Åbo beger sig fartygsstyrkan till vattnen norr om Åland där de under en vecka genomför övningar i luftförsvar, ytstrid och undervattensstrid. Övningen avslutas i området kring Finska viken där kunskaper och erfarenheter från övningen i vattnen norr om Åland tillämpas och övas.

Northern Coasts 2014

Northern Coasts är en årlig återkommande marin övning med internationellt deltagande. Finland är värd i år och 13 länder deltar. Totalt är det ca 55 fartyg i styrkan och 2 800 personer. Övningen äger rum i Bottenhavet, Norra Östersjön och Finska viken.

Syftet med Northern Coasts 2014 är att samöva fartyg från EU-länder, PfP-länder (Partnership for Peace) och NATO. Målet är att kunna operera i trånga och grunda farvatten med stora fartygsgrupper där man måste ta stor hänsyn till civil sjöfart i området.