Prins Daniel besökte SCA

Motiv: Prinsen tar emot det första samtalet till Sverige från Team SCA:s besättningsmedlem Abby Ehler. Team SCA deltar i Volvo Ocean Race 2014-2015. Foto: Peter Hoelstad/SCA

Motiv: Prinsen i samtal med Josephine Edwall och Mats Berencreutz vid besöket hos SCA. Foto: Peter Hoelstad/SCA

Motiv: Prinsen i samtal med Josephine Edwall och Mats Berencreutz vid besöket hos SCA. Foto: Peter Hoelstad/SCA

Torsdagen den 16 oktober besökte Prins Daniel SCA:s huvudkontor i Waterfront Building i Stockholm.

Under besöket på SCA:s huvudkontor berättade executive vice president Mats Berencreutz och senior vice president Josephine Edwall om SCA.

SCA deltar med en båt i Volvo Ocean Race och Prinsen hade möjlighet att ta emot det första samtalet till Sverige från båten av besättningsmedlem Abby Ehler. Starten av Volvo Ocean Race gick den 11 oktober i Alicante och båtarna seglar nu första etappen till Kapstaden.

Team SCA Ocean Racing

Cirka 80 procent av SCA:s konsumenter globalt är kvinnor. Det är ett tungt skäl till att SCA väljer att delta med en kvinnlig besättning i ett av världens mest krävande sportevenemang, Volvo Ocean Race 2014-2015.

Prins Carl Philip var ombord på Team SCA:s båt under in-port race i Alicante lördagen den 4 oktober.

SCA ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark och producerar skogsindustriprodukter med en stark miljöprofil.