Royal Colloquium – nu som bok

Våren 2013 hölls Royal Colloquium i Abisko där Kungen tillsammans med en liten grupp världsledande forskare deltog i en diskussion om klimat, migration och resursutnyttjande. Nu finns resultat av diskussionerna samlade i en bok med titeln A Changing World: Redrawing the Map.

Boken tar, precis som Royal Colloquium, sin utgångspunkt i samspelet mellan miljö och samhälle. På drygt 100 sidor sammanfattar de deltagande forskarna sina teser kring de ämnen som diskuterades vid mötet i Abisko. Forskarna har i boken tagit vara på möjligheten att fördjupa sina resonemang utifrån de samtal som fördes och ger läsaren en god sammanfattning av den senaste utvecklingen inom miljö- och samhällsfrågor.

Kungen medverkar också i boken med ett förord och skriver bland annat:

”De här texterna ger viktiga insikter utifrån flera olika perspektiv. Texterna illustrerar väl komplexiteten i vårt samhälle och vår gemensamma värld. Vi har försökt att fånga en glimt av vår gemensamma framtid och resultatet är kanske vagt oroande men ändå fullt av hopp.”

Ett begränsat antal böcker finns för beställning. Beställningarna hanteras i den takt de kommer in. För att få en bok, skicka ett brev med namn och adress till:

Royal Colloquium c/o Kessler
Nora bruk 1
179 96 Svartsjö

Läs mer om Royal Colloquium 2013

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Om Royal Colloquium
Royal Colloquium initierades av Kungen 1992 och har sedan dess kontinuerligt arrangerat seminarier med klimat- och miljötema. Under ledning av Kungen samlas drygt tjugo forskare från hela världen för att diskutera klimat- och miljöfrågor. De olika deltagarna handplockas inför varje Colloquium. 


» Läs boken ”A Changing World: Redrawing the Map” som vanlig pdf Pdf, 13.1 MB, öppnas i nytt fönster.