Statsbesök i Lettland, dag 1 – se film här

Motiv: Kungen får blommor vid Frihetsmonumentet efter kransnedläggningen. Foto: David Sica/Stella Pictures

Motiv: Janis Kreslins, fil. dr och förste bibliotekarie på Kungl. Biblioteket i Stockholm, och Andris Vilks, direktör Lettlands nationalbibliotek, berättar om böcker som en tidsresa - framför Kungaparet och utrikesminister Carl Bildt ligger böcker som vandrat genom Europa som krigsbyten, ett par av dem är från 1500-talet. Foto: Kungahuset

Motiv: Kungaparet och presidentparet vid Frihetsmonumentet. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Många rigabor hade samlats vid Frihetsmonumentet. Foto: Kungahuset.se

Motiv: Kungen signerar gästboken vid välkomstceremoni. Foto: Ints Kalnins/REUTERS

Motiv: Kungen och president Andris Bērziņš vid mötet på Svarthuvudenas hus, presidentens residens. Foto: Ilmars Znotins/AFP

Motiv: Kungaparet tillsammans med president Andris Bērziņš och fru Dace Seisuma vid ankomsten till Svarthuvudenas hus. Foto: Kungahuset

Onsdagen den 26 mars inleder Kungaparet ett två dagar långt statsbesök i Lettland, inbjudna av president Andris Bērziņš. Med vid statsbesöket är utrikesminister Carl Bildt och en näringslivsdelegation.

19.30 Den första dagen avslutas med en middag hos president Andris Bērziņš. Under middagen höll Kungen ett tal, läs talet i sin helhet. 

16.00 Kungaparet besöker Sveriges ambassad i Riga och välkomnas av ambassadör Henrik Landerholm. Efter en rundtur på ambassaden där Kungaparet hälsade på de anställda är det mingel med svenskar bosatta i Lettland. Bland andra deltar flera av de studenterna som Drottningen träffar under morgondagen.

Kungaparet vid besöket på Sveriges ambassad i Riga. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet vid besöket på Sveriges ambassad i Riga. Foto: Kungahuset.se

Ambassadör Henrik Landerholm i trädgården utanför den svenska ambassaden i Riga. Foto: Kungahuset.se

Ambassadör Henrik Landerholm i trädgården utanför den svenska ambassaden i Riga. Foto: Kungahuset.se

Intervju med Henrik Landerholm, Sveriges ambassadör i Lettland

Hur mycket har du varit involverad i planeringen av statsbesöket?
- Det har varit ett intensivt arbete ända från december och fram till nu, vi har haft täta videokonferenser med hovet och med protokollet på UD. Sedan har jag haft ett antal möten med presidentkansliet, de står som värdar och är naturligtvis också väldigt engagerade i besöket. Det finns så mycket att visa upp i Lettland så det är ett omfattande arbete att göra programmet, hur visar man ett helt land på bara två dagar?

Ja, hur gör man urvalet?
-Det gör vi tillsammans med presidentkansliet, hovet och UD. Vi vill ju ge en bred bild av det lettiska samhället och visa goda exempel på det svensk-lettiska samarbetet. Programmet är av naturen ett smörgåsbord, det är inslag av både näringsliv, miljö, kultur, sociala frågor och militärt samarbete. Sen är det många punkter som är givna också, som de ceremoniella inslagen, mottagningen här på ambassaden och middagarna på kvällarna.

Hur skulle du beskriva Lettland?
-Det är ett imponerande och kämpande land. Trots närheten till Sverige är Lettland fortfarande i breda lager ganska okänt och jag hoppas statsbesöket kan göra fler svenskar nyfikna på Lettland.  

15.35 Kungaparet anländer till Lettlands luthersk-evangeliska församlings konsistoriebyggnad och välkomnas av ärkebiskop Jānis Vanags. Här grundade Karl XI år 1675 den första gymnasieskolan i Riga som var öppen för utländska och för lettiska ungdomar. Därefter presenterar direktör Andris Vilks Lettlands nationalbibliotek. Nationalbibliotekets samlingar innehåller 4,5 miljoner objekt med litteratur från olika vetenskapsområden, sällsynta böcker, ljudupptagningar, kartor och bilder.

Den nya biblioteksbyggnaden, ritad av den lettisk-amerikanske arkitekten Gunārs Birkerts, kommer att öppnas för allmänheten senare under 2014.  Det nya biblioteket blir en stor samlingsplats med plats för alla böcker, en stor hörsal och  panoramavy över hela Riga. Foto: Kungahuset.se

Den nya biblioteksbyggnaden, ritad av den lettisk-amerikanske arkitekten Gunārs Birkerts, kommer att öppnas för allmänheten senare under 2014. Det nya biblioteket blir en stor samlingsplats med plats för alla böcker, en stor hörsal och panoramavy över hela Riga. Foto: Kungahuset.se

14.30 Kungen deltar i Swedish-Latvian Business Forum som hålls på Radisson Blu Hotel Latvija. Efter öppningsanförandet av Lettlands transportminister Anrijs Matīss och Sveriges utrikesminister Carl Bildt förs en paneldiskussion med om svensk-lettiskt samarbete i affärssammanhang. Diskussionen rör bland annat de utmaningar som finns vad gäller infrastruktur och om hur svenskt-lettiskt samarbete kan bidra till att stärka Baltikums konkurrenskraft.

Under forumet togs bland annat Lettlands infrastruktur kring internet upp. Landet var bland de första i världen att introducera 4G och internetfiberkablar finns i allt fler hem.  Foto: Kungahuset.se

Under forumet togs bland annat Lettlands infrastruktur kring internet upp. Landet var bland de första i världen att introducera 4G och internetfiberkablar finns i allt fler hem. Foto: Kungahuset.se

Efter paneldiskussionen får Kungen och president Andris Bērziņš en presentation av bilen OSCar, världens första elektriskt drivna terrängrallybil. Bilen skapades av det lettiska företaget OSC 2003 och har sedan dess både deltagit i och slutfört varje upplaga av Dakarrallyt.

Kungen och president Andris Bērziņš får en presentation av bilen OSCar av ingenjör Kristaps Dambis. OSCar är världens första elektriskt drivna terrängrallybil. Foto: Kungahuset.se

Kungen och president Andris Bērziņš får en presentation av bilen OSCar av ingenjör Kristaps Dambis. OSCar är världens första elektriskt drivna terrängrallybil. Foto: Kungahuset.se

12.50 Kungen anländer till Saeiman, Lettlands parlament, och välkomnas av talman Solvita Āboltiņa. Besöket inleds med en lunch.

Saeiman

Saeiman är Lettlands parlament. Lettland har ett enkammarsystem, och parlamentet består av 100 medlemmar som väljs i proportionella val. Partier behöver erhålla minst fem procent av rösterna för att få en plats i parlamentet. Byggnaden fungerade ursprungligen som det tyska riddarhuset i Riga. Saeimans nuvarande talman Solvita Āboltiņa har innehaft ämbetet sedan den 2 november 2010

14.25 Drottningen anländer till Rigas stadshus och välkomnas av borgmästare Nils Ušakovs. I stadshusets mötessal, i Drottningens närvaro, undertecknas ett nytt samarbetsavtal mellan vänorterna Riga och Norrköping av Nils Ušakovs och Eva Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun.

Riga och Norrköping är vänorter sedan 1988. I samband med statsbesöket uppmärksammas 25-årsjubileet genom undertecknandet av ett nytt femårigt samarbetsavtal.

12.50 Drottningen och direktör Karina Pētersone från Latvian Institute inleder ett lunchmöte.

Latvian Institute

Latvian Institute grundades av den lettiska staten i början av 1990-talet med Svenska institutet som förebild. Det är en myndighet under Utrikesministeriet och har som uppgift att främja bilden av Lettland genom att sprida information om det lettiska samhället, lettisk kultur och historia. Karina Pētersone är sedan 2011 direktör för Latvian Institute, och har tidigare tjänstgjort som bland annat Lettlands kulturminister och integrationsminister, samt som vice talman i Saeiman.

11.55 Kungaparet besöker Ockupationsmuseet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och välkomnas av vice-direktör Vallters Nollendorfs.

Ockupationsmuseet

Lettland ockuperades under åren mellan 1940 och 1991 av två olika stater; under två perioder av Sovjetryssland (1940-1941 samt 1944/45-1991) och däremellan av Nazityskland (1941-1944/45). Temat för Ockupationsmuseets utställningar är levnadsförhållandena i Lettland under den mer än 50 år långa ockupationen.

11.40 Kungaparet och presidentparet anländer till Frihetsmonumentet. Vid monumentet lägger Kungen och presidenten ned en krans.

Frihetsmonumentet

Frihetsmonumentet uppfördes till minne av de soldater som dödades under det lettiska självständighetskriget (1918-1920). Det 42 meter höga monumentet invigdes 1935 och tjänar numera som en symbol för Lettlands självständighet och suveränitet, liksom för det lettiska folkets frihet och enighet.

Kungen och president Andris Bērziņš möter pressen. Foto: Kungahuset.se

Kungen och president Andris Bērziņš möter pressen. Foto: Kungahuset.se

11.31 Kungen talar om statsbesöket och säger bland annat: "Det Lettland som välkomnar oss idag är ett annat än det vi mötte vid vårt besök här 1992. Länderna kring Östersjön är, mer än någonsin, tätt förbundna vad det gäller kultur, politik, ekonomi och inte minst värnandet av vår gemensamma miljö. Tillsammans verkar vi för vår gemensamma Östersjöregion."

Läs uttalandet i sin helhet

11.20 Kungen och president Andris Bērziņš möter pressen. Presidenten hälsar välkommen och understryker de goda relationerna länderna emellan. Presidenten nämnde att Kungaparets statsbesök i Lettland 1992 gav skjuts åt Lettlands utveckling. I dag är Sverige Lettlands sjätte största samarbetspartners och samarbetet sker på alla områden, inom utbildning, ekonomi och kultur. I år är det extra mycket samarbete inom kulturen då både Riga och Umeå är kulturhuvudstäder.

Kungen och Drottningen under statsbesöket i Lettland, september 1992. President Anatolis Gorbunovs och hans hustru överlämnar en gåva, en textilvävnad tillverkad av den lettiska konstnärinnan Anita Celma. Foto Charles Hammarsten.

Kungen och Drottningen under statsbesöket i Lettland, september 1992. President Anatolis Gorbunovs och hans hustru överlämnar en gåva, en textilvävnad tillverkad av den lettiska konstnärinnan Anita Celma. Foto Charles Hammarsten.

10.45 Drottningen och fru Dace Seisuma besöker Nationaloperan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och välkomnas av Nationaloperans direktör Zigmars Liepiņš.

Lettlands Nationalopera

Operahuset, byggt 1863 som Rigas tyska teater, innehåller både Lettlands Nationalopera och Lettlands Nationalbalett. Operasällskapet grundades 1912, och balettsällskapet 1918, i nära anslutning till Lettlands självständighetsförklaring den 18 november 1918. Ett omfattande renoveringsarbete påbörjades 1990 och byggnadens ursprungliga stil har till stor del bevarats. Mikhail Baryshnikov är en av de framstående balettdansörer som har varit verksamma i balettsällskapet vid Nationaloperan. 

Under besöket på Nationaloperan fick Drottningen och fru Dace Seisuma se en balettföreställning. Här tillsammans med baletten och anställda vid Nationaloperan. Foto: Kungahuset.se

Under besöket på Nationaloperan fick Drottningen och fru Dace Seisuma se en balettföreställning. Här tillsammans med baletten och anställda vid Nationaloperan. Foto: Kungahuset.se

10.40 Ett möte mellan statscheferna och delegationerna inleds i Lettiska salen (Latviešu zāle). Deltar gör bland andra utrikesminister Carl Bildt, Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs och ekonomiminister Vjačeslavs Dombrovskis.

10.20 Kungaparet har ett privat möte med president Andris Bērziņš och fru Dace Seisuma.

Kungaparet överlämnar en replika av ”Carta marina” till presidentparet. ”Carta marina” är en kartan över Norden. Upphovsmannen Olaus Magnus (1490–1557), Sveriges siste katolske ärkebiskop, lade ner tolv års arbete på kartan, innan den trycktes i Venedig 1539. Foto: Kungahuset.se

Kungaparet överlämnar en replika av ”Carta marina” till presidentparet. ”Carta marina” är en kartan över Norden. Upphovsmannen Olaus Magnus (1490–1557), Sveriges siste katolske ärkebiskop, lade ner tolv års arbete på kartan, innan den trycktes i Venedig 1539. Foto: Kungahuset.se

Olaus Magnus karta över Norden från 1539. Foto: Kungahuset.se

Olaus Magnus karta över Norden från 1539. Foto: Kungahuset.se

10.00 Kungaparet anländer till Svarthuvudenas hus, presidentens residens, Lettlands och Sveriges nationalsånger spelas. Kungen och president Andris Bērziņš inspekterar trupper.

Svarthuvudenas hus

Svarthuvudenas hus ligger i den gamla staden i Riga och uppfördes ursprungligen under 1300-talet, då kallat det “Nya huset”. Byggnaden övertogs under 1600-talet av en tysk köpmansorganisation, som givit byggnaden sitt namn. Svarthuvudenas hus fungerar som presidentens tillfälliga residens, sedan Riga Slott drabbades av en brand i juni 2013.

I festsalen i Svarthuvudenas hus, där presidentens middag för Kungaparet kommer att äga rum, finns fyra stora porträtt av svenska regenter: Karl XI, Karl XII, drottning Kristina och Gustav II Adolf. Foto: Kungahuset.se

I festsalen i Svarthuvudenas hus, där presidentens middag för Kungaparet kommer att äga rum, finns fyra stora porträtt av svenska regenter: Karl XI, Karl XII, drottning Kristina och Gustav II Adolf. Foto: Kungahuset.se

Svarthuvudenas hus fotograferat 1929 i samband med Gustaf V:s statsbesök i Lettland. Fotografi ur Bernadottebibliotekets arkiv

Svarthuvudenas hus fotograferat 1929 i samband med Gustaf V:s statsbesök i Lettland. Fotografi ur Bernadottebibliotekets arkiv

Den 29 till 30 juni 1929 var Gustaf V på statsbesök i Lettland. Till höger Lettlands president Gustavs Zemgals. Fotografi ur Bernadottebibliotekets arkiv

Den 29 till 30 juni 1929 var Gustaf V på statsbesök i Lettland. Till höger Lettlands president Gustavs Zemgals. Fotografi ur Bernadottebibliotekets arkiv