Kungl. Hovstaterna

Kungl. Hovstaterna

Detalj av kammarherreuniform vid Kungl. Hovstaterna. Foto: Janerik Henriksson/TT

Kungl. Hovstaterna, i dagligt tal ”hovet”, är den organisation som arbetar för H.M. Konungen och det Kungl. Husets övriga medlemmar i deras officiella plikter. Konungens valspråk ”För Sverige – i tiden” ska vara vägledande för Hovstaterna.

Kungliga organisationer

Kungl. Hovförsamlingen

Riksmarskalkens ämbetsstav. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Kungahusets och hovets församling

Hovförsamlingen är en icke-territoriell församling inom Svenska kyrkan, omfattande det Kungl. Huset samt Hovstaternas personal.

Kungl. Maj:ts Orden

Ansvar för ordnar och medaljer

Kungl. Maj:ts Orden består av nio personer som på H.M. Konungens uppdrag handhar olika ordens- och medaljfrågor.

Riksmarskalkens ämbetsstav. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Kungl. Staberna

Riksmarskalkens ämbetsstav. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Kontakten mellan försvaret och Kungahuset

Kungl. Staberna tillhör Försvarsmakten och stödjer det Kungl. Huset och Hovstaterna i försvarsrelaterade frågor samt bistår med adjutanter.

Kungliga hovleverantörer

Kunglig hovleverantör. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungliga hovleverantörer

Att bli kunglig hovleverantör är en hedersutnämning som tilldelas företag som bevis på att företagets produkter eller tjänster är uppskattade av någon medlem av Kungl. Familjen. Hovleverantörskap beviljas av H.M. Konungen.