Kungl. Staberna

H.M. Konungen och H.K.H. Prins Carl Philip vid veterandagen. Bakom syns chefen för de Kungl. Staberna samt vakthavande adjutant hos Konungen. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

De Kungl. Staberna är en del av Försvarsmakten men lyder under H.M. Konungen.

Om de Kungl. Staberna

Kontakten mellan hovet och försvaret

De Kungl. Staberna utgörs av stabschefen, överadjutanter samt adjutanter – vilka samtliga är officerare i Försvarsmakten.

De Kungl. Staberna, under ledning av stabschefen generalmajor Peder Ohlsson, ska stödja Kungen och Hovstaterna vid officiella ceremonier, militära övningar och uppvaktningar. Stabschefen deltar även vid statsbesök. Staben tillhör Försvarsmakten och lyder direkt under H.M. Konungen.

  • Adjutanter

Stabschefen ska även bistå Konungen och Kronprinsessan med vakthavande adjutanter.

Konungen och Kronprinsessan har tolv adjutanter vardera och de tjänstgör en månad om året som vakthavande adjutant.

Prins Carl Philip har två adjutanter. Dessa adjutanter stödjer Prinsen över året vid de tillfällen då han har officiella uppdrag.