Kungliga hovleverantörer

Kunglig hovleverantör. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kunglig hovleverantör är en hedersutnämning som tilldelas företag som bevis på att företagets produkter eller tjänster är uppskattade av någon medlem av Kungl. Familjen.

Om kungliga hovleverantörer

Kungliga hovleverantörer

Att bli kunglig hovleverantör är en hedersutnämning som tilldelas företag som bevis på att företagets produkter eller tjänster är uppskattade av någon medlem av Kungl. Familjen. Hovleverantörskap beviljas av H.M. Konungen.

För att ansöka om att bli kunglig hovleverantör måste företaget först ha levererat varor eller tjänster till hovet i minst fem år. Dessutom ska ekonomin ha skötts utan anmärkningar.

Kungl. Hovstaterna utfärdar på begäran ett diplom till företaget som också får tillåtelse att använda hovleverantörsemblemet i sin marknadsföring. Emblemet utgörs av stora riksvapnet med texten KUNGLIG HOVLEVERANTÖR.

Kungliga hovleverantörernas emblem.

Flera företag inom samma bransch kan utnämnas till hovleverantör.

Hovleverantörskapet är personligt knutet till företagets vd eller motsvarande. Ett företag som på eget initiativ levererar produkter till Kungahuset blir inte av det skälet hovleverantör.

Policy

  • Företag anses som svenska om verksamheten är uppbyggd i Sverige även om ägandet med tiden helt eller delvis övergått till utländska aktörer.
  • Leveranserna ska ha skett till en eller flera av medlemmarna i den Kungl. Familjen och deras hushåll.
  • Alla beslut om hovleverantörskap tas av H.M. Konungen oavsett till vem i den Kungl. Familjen leveranserna skett.
  • Möjligheten att bli kunglig hovleverantör tillkommer främst mindre och medelstora företag.
  • Möjligheten att bli kunglig hovleverantör är högst begränsad för företag som tillhandahåller varor och tjänster riktade mot företag (dvs. ej traditionella konsumentprodukter).
  • Utmärkelsen kunglig hovleverantör ges med stor restriktivitet.

Återkallande av utnämningen

Hovleverantörstiteln följer företagets vd personligen, det vill säga slutar denne så måste företaget komma med en förnyad ansökan om hovleverantörskap.

Utnämningen som hovleverantör kan även återkallas av andra skäl, till exempel då företaget:

  • har misskött sig
  • bytt inriktning på verksamheten
  • slutat tillverka den produkt som levererats till Hovet

Ärenden gällande hovleverantörer handläggs av H.M. Konungens hovförvaltning.

Föreskrifter gällande hovleverantörskap

Dessa bestämmelser gäller från och med 16 september 2020 och ska tillämpas även för tillstånd beviljade före sagda dag.

Blankett för hovleverantörskap

Blanketten är i pdf-format och ifyllningsbar på skärmen.

Fyll i alla uppgifter, skriv ut den ifyllda blanketten, underteckna och posta tillsammans med senast fastställd årsredovisning eller motsvarande, samt registreringsbevis från Bolagsverket. Bifoga även fakturor, bilder av aktuella varor eller annat underlag till styrkande av er ansökan.

Kungl. Hovstaterna
Att: Maria Carle
Kungl. Slottet

107 70 Stockholm

Upptäck mer om hovleverantörer

Kungahuset har idag 130 hovleverantörer och begreppet kunglig hovleverantör har kommit att bli ett kännetecken för svensk kvalitet. På denna webbplats hittar du allt om utnämningen kunglig hovleverantör.