H.K.H. Prins Daniel

H.K.H. Prins Daniel

H.K.H. Prins Daniel. Foto: Linda Broström/Kungl.Hovstaterna

Olof DANIEL, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, född den 15 september 1973. Förmäld den 19 juni 2010 med H.K.H. Kronprinsessan.

Officiella plikter

H.K.H. Prins Daniels officiella plikter

H.K.H. Prins Daniel stödjer H.K.H. Kronprinsessan i hennes roll som Sveriges tronföljare. Prinsen genomför ofta resor och besök tillsammans med Kronprinsessan.

Prins Daniel deltar årligen, tillsammans med övriga Kungafamiljen, i firandet av Sveriges nationaldag, Kungens och Kronprinsessans födelsedagar, riksmötets öppnande samt Nobelfestligheterna.

Utöver sina officiella program engagerar sig Prins Daniel i frågor rörande entreprenörskap och barns och ungas hälsa. Detta sker dels inom ramen för Kronprinsessparets stiftelse, vars ändamål är att motverka utanförskap och främja god hälsa för barn och unga i Sverige, dels inom Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram. Genom dessa engagemang besöker Prinsen regelbundet olika verksamheter i Sverige och utlandet.

Prins Daniel tillhör Svenska kyrkan.

Biografi

H.K.H. Prins Daniels biografi

H.K.H. Prins Daniel föddes på Regionsjukhuset i Örebro den 15 september 1973. Han är yngsta barn till Olle Westling och Ewa Westling, född Westring. Prinsen har en äldre syster, Anna Westling Söderström.

Prins Daniel, då Olof Daniel Westling, döptes i Almby kyrka 19 januari 1974.

Olof Daniel Westling döptes 19 januari 1974.

Olof Daniel Westling döptes 19 januari 1974. Foto: Familjen Westling/Privat

Prinsen växte upp i Ockelbo i Gävleborgs län.

Utbildning, konfirmation, militärtjänstgöring och företagande

Prins Daniel gick i grundskolan i Raboskolan och Perslundaskolan i Ockelbo.

Prinsen konfirmerades i Ockelbo kyrka 1988.

Under gymnasietiden studerade Prinsen på Hammargymnasiet i Sandviken. Han tog studenten 1991.

Under tonåren tillbringade Prinsen flera somrar med att arbeta, bland annat inom äldreomsorgen i Ockelbo.

Efter studenten, i väntan på militärtjänstgöring, arbetade Prinsen åter inom äldreomsorgen i Ockelbo.

Prins Daniel genomförde sin värnplikt vid Hälsinge regemente (I 14) i Gävle. Efter avslutade militärtjänst arbetade Prinsen i drygt ett år inom skola och fritidshem med barn i behov av särskilt stöd.

1994 flyttade Prins Daniel till Stockholm för att studera på Lillsveds idrottsfolkhögskola. Där gick han fritidsledarlinjen med idrottsinriktning 1994–1996.

Herr Daniel Westling under en idrottstävling.

Herr Daniel Westling under en idrottstävling. Foto: Familjen Westling/Privat

Parallellt med utbildningen arbetade Prins Daniel på ett träningsföretag. Efter avslutad utbildning började Prinsen att arbeta heltid på detta.

Samtidigt som Prinsen arbetade på träningsföretaget, var han lärare på en utbildning för personliga tränare och styrketräningsinstruktörer.

1997 startade Prins Daniel sitt eget företag och arbetade som konsult i träningsbranschen. Nästa steg var att tillsammans med en kollega börja driva sin egen träningsanläggning, Master Training. 2006 startade Prinsen företaget Balance.

Familjebildning

2001 lärde dåvarande herr Daniel Westling och H.K.H. Kronprinsessan känna varandra. Parets förlovning eklaterades på Kungl. Slottet den 24 februari 2009.

Kronprinsessan och dåvarande herr Daniel Westling möter media i samband med eklateringen av deras förlovning år 2009.

Kronprinsessan och dåvarande herr Daniel Westling möter media i samband med eklateringen av deras förlovning år 2009. Foto: Leif R Jansson/TT

Bröllopet stod i Storkyrkan i Stockholm den 19 juni 2010.

Prins Daniel håller tal under bröllopsmiddagen i Rikssalen på Kungl. Slottet den 19 juni 2010.

Prins Daniel håller tal under bröllopsmiddagen i Rikssalen på Kungl. Slottet den 19 juni 2010. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hösten 2010 flyttade Kronprinsessan och Prins Daniel in i Haga slott i Solna utanför Stockholm.

År 2012 föddes Kronprinsessans och Prins Daniels första barn, Prinsessan Estelle. Parets andra barn, Prins Oscar, kom till världen år 2016.

Kronprinsessfamiljen år 2019.

Kronprinsessfamiljen år 2019. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Vidare studier

Mellan 2011 och 2013 läste Prins Daniel olika kurser vid Karolinska institutet i Stockholm. Studierna, som genomfördes i form av uppdragsutbildning, fokuserade bland annat på fysiologi, fysisk aktivitet och hälsa samt geriatrik och patologi.

Intressen och engagemang

H.K.H. Prins Daniels personliga intressen och engagemang

H.K.H. Prins Daniel har ett stort intresse i frågor som rör barns och ungas fysiska och psykiska hälsa.

Med sin bakgrund som företagare har Prinsen även ett aktivt engagemang i entreprenörskapsfrågor. Prinsen har med tiden också kommit att fördjupa sitt intresse för konst och kultur och dessa sektorers roll i samhället.

Folkhälsa

I Prinsens program ligger fokus på hälsofrågor, från organdonationsfrågor till frågor rörande jämlik hälsa. 2013–2017 arrangerades Idrottens dag och Prins Daniels lopp i Hagaparken, båda i syfte att inspirera och uppmuntra till ökad rörelse bland barn och unga. Sedan 2019 arrangeras Pep-dagen och Prins Daniels lopp i Hagaparken.

Prins Daniel öppnar Prins Daniels lopp år 2016.

Prins Daniel öppnar Prins Daniels lopp år 2016. Foto: Anders Wiklund/TT

Prins Daniel är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse och har gett namn till Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

I samband med Kronprinsessan och Prins Daniels bröllop 2010 bildade brudparet Kronprinsessparets stiftelse. Stiftelsens syfte är att motverka utanförskap och främja god hälsa för barn och ungdomar i Sverige. Stiftelsens ambition är att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep, en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

För sitt långvariga folkhälsoengagemang utsågs Prins Daniel år 2022 till hedersdoktor vid Karolinska institutet.

Prins Daniel utsågs till hedersdoktor vid Karolinska institutet i april 2022.

Prins Daniel utsågs till hedersdoktor vid Karolinska institutet i april 2022. Foto: Karolinska institutet

Entreprenörskap

Prins Daniel är engagerad i entreprenörskapsfrågor och verkar för att främja entreprenörskap bland unga.

Prins Daniel talar under ett skolbesök med Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram år 2017.

Prins Daniel talar under ett skolbesök med Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram år 2017. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prins Daniel är hedersledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. I samarbete med IVA lanserade Prins Daniel år 2013 Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram. Inom ramen för projektet besöker Prins Daniel, tillsammans med entreprenörer och företagsledare, flera gånger per år gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor till entreprenörskap.

Prinsen besöker årligen även SM i Ung Företagsamhet och är en aktiv ledamot i UF:s nationella styrelse.

Kultur

På Prins Daniels initiativ har skulpturutställningar arrangerats på Kungl. Djurgården i Stockholm. 2019 bildades Prinsessan Estelles kulturstiftelse för att genomföra temporära utställningar samt etablera en permanent skulpturpark på Kungl. Djurgården, till gagn för besökare.

Prins Daniel och konstnären Tony Cragg vid invigningen av skulpturutställningen "Tony Cragg på Djurgården" år 2016.

Prins Daniel och konstnären Tony Cragg vid invigningen av skulpturutställningen "Tony Cragg på Djurgården" år 2016. Foto: Marc Femenia/TT

Personliga intressen

På fritiden uppskattar Prins Daniel att ägna sig åt sport och träning såsom golf, skidåkning och styrketräning.

Kronprinsessparet på vandring i Jämtlandstriangeln.

Kronprinsessparet på vandring i Jämtlandstriangeln. Foto: Kungl. Hovstaterna.

Prinsen tycker även om att vara ute i naturen för att jaga eller vandra. På sommaren är han gärna ute på havet med familjen.

Prins Daniel har ett stort intresse för konst och kultur och besöker gärna gallerier och konstutställningar, liksom teaterföreställningar och konserter.

Prinsen genom åren

Symboler

Prins Daniels krona

Prins Wilhelms krona, utförd i Stockholm 1902 av C. G. Hallbergs Guldsmeds AB.

Prins Daniels serafimersköld

H.K.H. Prins Daniels serafimersköld, utförd av Kungl. vapenmålare Leif Ericsson.

Prins Daniels monogram

H.K.H. Prins Daniels monogram och Kronprinsessparets gemensamma monogram.

Ordnar och medaljer

H.K.H. Prins Daniels ordnar

Förteckning över H.K.H. Prins Daniels ordensinnehav.

Konungariket Sverige

 • Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
 • Kungl. Nordstjärneorden, Kommendör med stora korset

Republiken Chile

 • Bernardo O’Higginsorden, storkors

Konungariket Danmark

 • Elefantorden, riddare

Republiken Estland

 • Terra Marianaorden 1 klass, storkors

Republiken Frankrike

 • Hederslegionen, storofficer

Republiken Finland

 • Finlands Vita Ros orden, storkors

Republiken Island

 • Falkorden, storkors

Republiken Italien

 • Republikens förtjänstorden, storkors

Republiken Korea

 • Order of Diplomatic Service Merit, 1 klass

Konungariket Norge

 •  Storkorset av Kungliga Norska S:t Olavsorden

Konungariket Nederländerna

 • Nederländska Kronorden, storkors

Konungariket Spanien

 • Civilförtjänstordens storkors

Republiken Tunisien

 • Förtjänstorden, kommendör av 1 klass

Förbundsrepubliken Tyskland

 • Förbundsrepublikens förtjänstorden, storkors

Beskyddarskap

H.K.H. Prins Daniels beskyddarskap

Ett urval av H.K.H. Prins Daniels ständiga beskyddarskap, hedersledamotskap med mera.

Beskyddare

 • En svensk klassiker
 • En frisk generation
 • Hjärt-Lungfonden
 • International Society of Nephrology
 • MOD – Mer organdonation
 • Njurfonden

Läs om vad beskyddarskap innebär

Prins Daniels senaste tal