H.K.H. Prinsessan Madeleine

H.K.H. Prinsessan Madeleine

H.K.H. Prinsessan Madeleine. Foto: Linda Broström/Kungl. Hovstaterna

MADELEINE Thérèse Amelie Josephine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, född den 10 juni 1982.

Officiella plikter

H.K.H. Prinsessan Madeleines officiella plikter

H.K.H. Prinsessan Madeleines officilla program är begränsat. Prinsessan är engagerad i ett antal stiftelser och utför därutöver uppdrag enligt H.M. Konungens bestämmande.

Prinsessan Madeleine medverkar vid större högtider inom det Kungl. Huset samt vid andra program enligt H.M. Konungens bestämmande.

Sedan 2021 är Prinsessan Madeleine vice hedersordförande i World Childhood Foundation.

Prinsessan Madeleine tillhör Svenska kyrkan.

Biografi

H.K.H. Prinsessan Madeleines biografi

H.K.H. Prinsessan Madeleine föddes på Drottningholms slott den 10 juni 1982, som tredje barn till DD.MM. Konungen och Drottningen.

Prinsessan Madeleine som nyfödd. Foto: Claes Lewenhaupt

Prinsessan Madeleine som nyfödd. Foto: Claes Lewenhaupt

Efter nedkomsten bevittnades det nyfödda barnet av riksdagens talman Ingemund Bengtsson, statsminister Thorbjörn Fälldin, tjänsteförrättande riksmarskalk Sten Rudholm och statsfru grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister.

I samband med födseln tilldelade H.M. Konungen sin nyfödda dotter titeln Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland.

Prinsessan Madeleine döptes av ärkebiskop Olof Sundby i Slottskyrkan i Kungl. Slottet den 31 augusti 1982. Faddrar vid dopet var Prinsessan Benedikte av Danmark, Prins Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha, Prinsessan Christina, Fru Magnuson och herr Walter L. Sommerlath.

Prinsessan Madeleine döptes den 31 augusti 1982 i Slottskyrkan i Kungl. Slottet.

Prinsessan Madeleine döptes den 31 augusti 1982 i Slottskyrkan i Kungl. Slottet. Foto: Jan Collsiöö/TT

Skolgång, konfirmation och myndighetsdag

1985 började Prinsessan Madeleine förskola i Västerleds församling.

Prinsessan Madeleine i klassrummet på hennes första skoldag på Smedslättsskolan i Bromma utanför Stockholm 21 augusti 1989.

Prinsessan Madeleine i klassrummet på hennes första skoldag på Smedslättsskolan i Bromma utanför Stockholm 21 augusti 1989. Foto: Lasse Hedberg/TT

Hösten 1989 startade Prinsessan i första klass på Smedslättskolan i Bromma. Under mellanstadiet fortsatte skolgången i Carlssons skola i Stockholm. Högstadiet påbörjades därefter i Enskilda gymnasiet i Stockholm hösten 1995.

Sommaren 1997 konfirmerades Prinsessan Madeleine i Vadstena klosterkyrka efter konfirmationsläsning på Medevi Brunn.

Prinsessan konfirmerades i Vadstena klosterkyrka, augusti 1997.

Prinsessan konfirmerades i Vadstena klosterkyrka, augusti 1997. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Den 10 juni 2000 blev Prinsessan Madeleine myndig. Vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet gratulerades Prinsessan av bland andra riksdagens talman och regeringen. H.M. Konungen lämnade också över Serafimerordens insignier till Prinsessan i samband med ceremonin.

Hösten 1998 hade Prinsessan påbörjat sina gymnasiestudier vid Enskilda gymnasiet i Stockholm, där hon läste samhällsvetenskapligt program. Prinsessan Madeleine tog studenten 2001.

Prinsessans 18-årsdag tillika myndighetsdag firades den 10 juni 2000 på Kungl. Slottet.

Prinsessans 18-årsdag tillika myndighetsdag firades den 10 juni 2000 på Kungl. Slottet. Foto: Jack Mikrut/TT

Efter fullbordade gymnasiestudier flyttade Prinsessan under hösten 2001 till London för vidare studier i engelska språket.

Akademiska studier

2002 skrevs Prinsessan Madeleine in vid Stockholms universitet för att där läsa en juridisk översiktskurs. Under efterföljande år studerade Prinsessan konstvetenskap, etnologi och historia. Prinsessan Madeleine erhöll sin filosofie kandidatexamen vintern 2006.

Efter examen praktiserade Prinsessan vid UNICEF i New York under våren 2006. Hösten samma år fördjupade hon sina kunskaper i humanitär verksamhet genom att läsa en magisterkurs i organisation och ledarskap vid Stockholms universitet.

Våren 2007 fortsatte Prinsessan med sina magisterstudier på Socialhögskolan och läste under hösten en universitetskurs i barnpsykologi.

Engagemang i World Childhood Foundation

Samtidigt som Prinsessan studerade blev hon allt mer aktiv i World Childhood Foundations arbete, en organisation grundad av Drottningen. Tillsammans med Hennes Majestät reste Prinsessan Madeleine bland annat till Brasilien för att medverka vid en kongress om frågor rörande sexuell exploatering av barn.

I Förenta staterna arbetade Prinsessan därefter på Childhoods kontor, bland annat med projektbesök i olika delar av landet. Prinsessan arbetade även med samordning av humanitära insatser och projekt såsom aktiviteter för att förebygga människohandel och sexuellt utnyttjande, uppsökande verksamhet för att öka allmänhetens medvetenhet om dessa frågor samt insamlingsarbete.

Familjebildning

Den 25 oktober 2012 tillkännagavs förlovningen mellan H.K.H. Prinsessan Madeleine och herr Christopher O’Neill. Vigseln ägde rum i Slottskyrkan i Kungl. Slottet den 8 juni 2013.

År 2014 föddes Prinsessan Madeleines och herr O’Neills första barn, Prinsessan Leonore. Parets andra barn, Prins Nicolas, kom till världen år 2015. Prinsessan Adrienne, parets tredje barn, föddes år 2018.

Efter flera år av utlandsboende i Storbritannien och Förenta staterna bosatte sig Prinsessan Madeleine och hennes familj i Sverige under sommaren 2024.

Prinsessan med sin familj sommaren 2018 på Solliden.

Prinsessan med sin familj sommaren 2018 på Solliden. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Intressen och engagemang

H.K.H. Prinsessan Madeleines engagemang och personliga intressen

H.K.H. Prinsessan Madeleine har gått i Drottningens fotspår gällande engagemanget för utsatta barn.

World Childhood Foundation

Prinsessan är engagerad i World Childhood Foundation och deltar i en mängd olika projekt som organisationen driver, både i Sverige och utomlands. Prinsessan är bland annat engagerad i Childhoodprisets jury. Hon är medlem i Childhoods svenska styrelse och hedersmedlem i Childhood USA:s styrelse. Sedan december 2021 är Prinsessan vice hedersordförande i World Childhood Foundation.

Min Stora Dag

Min Stora Dag är en annan organisation som ligger Prinsessan varmt om hjärtat. Stiftelsen uppfyller svårt sjuka barns önskningar och Prinsessan är dess beskyddare sedan många år.

Prinsessan Madeleine besöker Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset tillsammans med Min Stora Dag.

Prinsessan Madeleine besöker Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset tillsammans med Min Stora Dag. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prinsessan genom åren

Symboler

Prinsessan Madeleines krona

Prinsessan Hedvig Elisabet Charlottas krona av guld utförd 1778 i Stockholm av okänd mästare.

Prinsessan Madeleines serafimersköld

H.K.H. Prinsessan Madeleines serafimersköld, utförd av vapenmålare Bengt Olof Kälde.

Prinsessan Madeleines monogram

H.K.H. Prinsessan Madeleines monogram och Prinsessparets gemensamma monogram.

Ordnar och medaljer

H.K.H. Prinsessan Madeleines ordnar

Förteckning över H.K.H. Prinsessan Madeleines ordensinnehav.

Konungariket Sverige

 • Ledamot och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden

Förbundsrepubliken Brasilien

 • Rio Brancoorden, storkors

Republiken Bulgarien

 • Stara Planina, kommendör av 1 klassen

Republiken Grekland

 • Ärans orden, storkors

Japan

 • Kejserliga Kronorden, 1 klass, storkors

Hashimitiska konungariket Jordanien

 • Stjärnorden, storkors

Republiken Lettland

 • Tre Stjärnors orden, kommendör av 1 klass

Storhertigdömet Luxemburg

 • Adolph av Nassaus civila förtjänstorden, storkors

Malaysia

 • The Distingushied Order of Setia Mahkota Malaysia, storkors

Konungariket Norge

 • Sankt Olavsorden, storkors

Rumänien

 • Federala förtjänstorden, storkors

Förbundsrepubliken Tyskland

 • Förbundsrepublikens förtjänstorden, storkors, 1 klass

Beskyddarskap

H.K.H. Prinsessan Madeleines beskyddarskap

Ett urval av H.K.H. Prinsessan Madeleines ständiga beskyddarskap, hedersledamotskap med mera.

Beskyddare

 • Europa Nostra (beskyddare)
 • Gävleborgs fäbodförening (hedersmedlem)
 • Stiftelsen Min Stora Dag (beskyddare)
 • World Childhood Foundation
  – vice hedersordförande
  – ledamot i Childhood Sveriges styrelse

  – hedersledamot i Childhood USA:s styrelse
 • Millesgården (beskyddare)

Läs om vad beskyddarskap innebär