Stenhammars slott

Stenhammars slott. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungl. Hovstaterna

Stenhammars slott utanför Flen arrenderas av H.M. Konungen sedan 1960-talet. På godset bedriver Kungen ett modernt jord- och skogsbruk.

Kungens sörmländska jordbruk

På Stenhammar i Södermanland bedriver H.M. Konungen ett modernt jord- och skogsbruk.

Stenhammar är känt sedan 1300-talet, då under namnet Slädhammar. Den förste namngivne ägaren var Agmund Ulfsson. Bland övriga ägare till Slädhammar under 13–1500-talen återfinner man namn som Djurhufvud, Geet, Arp och Sheringsdotter.

Friherre Johan Rosenhane (1611–1661) ärvde Slädhammar och är den ägare som uppförde den nuvarande slottsbyggnaden år 1658. Det var även under Rosenhanes tid som namnet ändrades till Stenhammar. Under 1600- och 1700-talen ägdes Stenhammar av släktena Ribbing och Falkenberg. 1809 såldes Stenhammar till grosshandlare Anders Petter Söderberg som utvecklade lantbruket.

Söderbergs dotter Maria Charlotte ärvde Stenhammar och 1832 gifte hon sig med Uppsalas landshövding Robert von Kraemer. 1870, genom arvskifte, övertog sonen Robert von Kraemer Stenhammar. Robert von Kraemer, som 1892 blev hovmarskalk, lade därefter mycket möda vid att förbättra godset.

Testamenterat till staten

Hovmarskalken von Kraemer och hans hustru efterlämnade inga barn och testamenterade godset till staten. von Kraemers huvudvillkor i testamentet var i korthet att Stenhammar på livstids längd skulle arrenderas ut till någon prins av Kungahuset med eventuell arvsrätt till tronen. Prins Wilhelm var den förste som uppfyllde villkoren. 1965, efter prins Wilhelms död, tillträdde dåvarande kronprins Carl (XVI) Gustaf arrendet.

Midsommarfirande på Stenhammar. Prins Wilhelm håller sondöttrarna Birgitta och Marie-Louise Bernadotte i handen. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Modernt jord- och skogsbruk

På egendomen bedrivs i dag ett modernt jord- och skogsbruk. Sedan mitten av 2000-talet bedrivs en omfattande djurhållning med ekologiska dikor och avelstjurar av raserna Simmental och Angus på godset. För att lyckas med avelsarbetet, och för att vetenskapligt följa upp resultaten, har godsförvaltningen ett nära samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

På godset bedrivs också ett miljöcertifierat skogsbruk samt växtodling.

Läs mer på Stenhammars godsförvaltnings webbplats

Stenhammars slott. Foto: Tommy Pedersen/TT

Upptäck mer